IST og Microsoft i nytt samarbeid om skolen

IST og Microsoft i nytt samarbeid om skolen

IST og Microsoft

9 / 5 - 2018

Skolens digitaliseringsreise fortsetter. IST og Microsoft innleder nå et partnerskap med formål å forbedre det digitale læringsmiljøet i landets skoler. Første stedet er en integrasjon mellom skoleproduktet IST Læring og Office 365 Education/OneNote. 

– For å skape et fungerende digitalt læringsmiljø spiller både digitale verktøy og kompetanseutvikling en viktig rolle. Ettersom mange skoler bruker både Microsoft og ISTs produkter føles det fantastisk bra at vi nå kan samarbeide og tilby en felles løsning, sier Oskar Schröder, Head of Business Unit Partners i IST.

Mange fordeler
OneNote, som inngår i plattformen Microsoft Office 365, er en digital notatbok hvor lærere og elever kan organisere og samarbeide. Med integrasjonen kan løsningen kobles opp mot læringsplattformen IST Læring og den norske læreplanen. Elever og lærere samhandler og produserer innhold i Microsoft Office 365/OneNote, mens de i IST Læring håndterer planlegging, oppfølging og dokumentasjon av elevens prestasjoner. 

– Det er viktig at den teknikk som brukes i klasserommet fremmer både læring og kreativitet. Samarbeidet mellom IST Læring og Microsoft bidrar til nettopp dette gjennom å åpne opp for nye måter for samarbeid og utvikling i et digitalt læringsmiljø. Med OneNote kan lærere og elever planlegge og følge undervisningen på en smart måte, sier Joke Palmkvist, sjef for foretningsområde skole og høyere utdanning i Microsoft Sverige.

Lærerne kan gjøre alt fra å dele ut oppgaver, til å evaluere elevene på en strukturert måte gjennom systemet. Elevene kan for eksempel få sine oppgaver, levere dem når de ferdige og ta del i lærerens vurderinger på ett og samme sted. 

– Det er mange fordeler, spesielt frigjør det tid for læreren slik at de har mer tid til læring og til elevene sine. Integrasjonen med Microsoft er også viktig i den forstand at elevene har nytte av de ferdighetene de tilegner seg, selv når de kommer inn i arbeidslivet, sier Tommy Eklund, CEO i IST.

IST Læring
IST Læring er en læringsplattform som forbedrer samarbeidet mellom lærere, elever, foresatte og skoleledere, gjennom fullt integrerte verktøy for planlegging, vurdering og kommunikasjon. 

Om Microsoft
Microsoft er et av verdens ledende tekonologiselskap innen skytjenester, programvare og datamaskiner. Bland Microsoft sine produkter og tjenester finnes blant annet Microsoft Office 365 Education, Microsoft Windows, Microsoft Clouds, Minecraft, Skype og søkemotoren Bing. Ler mer om på www.microsoft.no.

Om IST
Med smarte løsninger og verdiskapende tjenester innen administrasjon, læring og timeplanlegging, hjelper vi skoler og barnehager med å møte deres utfordringer og gjør skoledagen enklere og mer effektiv for både elev, foresatte, lærere og skoleledere. ISTs hovedkontor ligger i Växjö, med øvrige kontor i Stockholm, Linköping, Oslo, Roskilde og Hamburg (Neritz). Selskapet har drøye 400 ansatte og omtrent halvparten med en bakgrunn innen skole eller barnehage. Les mer på www.ist.com.

For mer informasjon, kontakt

Oskar Schröder, Head of Business Unit Partners, IST, oskar.schroder@ist.com, +46 73 653 13 00