ISTs Brukerseminar

for barnehager, SFO/AKS og grunnskoler (1.-10.trinn)

Velkommen til ISTs Brukerseminar!

4. – 5. april 2022 samles vi i Oslo, til to dager på Thon Hotel Storo, for faglig påfyll og sosial mingling. 

Seminaret kan endelig gjennomføres fysisk, og vi gleder oss veldig til å se alle igjen! Vi har to innholdsrike dager med faglig innhold, gjennomgang av de ulike delene av løsningen, visning av nyheter som allerede er tilgjengelig og i bruk, og noen glimt inn i fremtiden.

Silje Hæhre Lien, Customer Success Manager hos IST

Seminaret er i hovedsak for sentral- og lokaladministratorer i IST. Det er de som sitter sentralt i kommunen eller lokalt ved enhetene, og bruker løsningene til IST. Dette kan for eksempel være IT/skolefaglig-rådgivere, administrasjonskonsulenter, barnehagestyrere, rektorer, merkantile eller ansvarlige for timeplanlegging, håndtering av variabel lønn, samtykker, IOP etc.

Fra IST’s side deltar blant annet konsulenter som jobber med opplæring, support, salg og løsningsansvarlige, og vi vil være tilgjengelige for spørsmål og samtaler underveis.

Seminarets innhold er satt sammen på bakgrunn av tilbakemeldinger fra tidligere år. Vi har en spennende agenda som vi håper treffer deres behov, uavhengig av hvilken rolle du har, og om du jobber sentralt i kommunen, ved barnehage, skole eller SFO/AKS.

I agendaen vil du finne tidspunkt, tema og hvilke enhet(er) dette er aktuelt for. Vi har også noen tema som vi kjører samtidig, og der velger du det som passer best for deg. Se agendaen for dag 1 og dag 2.

Agenda – dag 1

4. april


Tidspunkt


Tema


Type enhet

09:00 – 09:30

Registrering i lobbyen

Alle
09:30 – 10:00

Velkomst

Alle
10:15 –
11:00

Nyheter og forbedringer i lST Everyday

Alle
11:00 –
11:30

Dokumentflyt (IOP)

Alle

11:30 –
13:00


LUNSJ


Alle


13:00 –
13:45
parallelløktIST Daglig Dialog

UX design og utbedringer av brukergrensesnitt

HR/Ansatte i IST og ny modul for variabel lønn og fravær


Barnehage/sfo/aks

Alle

Alle


14:00 –
14:45
parallelløkt


Nytt i siste versjoner

IST Analyse

Timeplan (Online, Untis, Novashem) workshop


Barnehage/sfo/aks

Hovedsaklig Skole

Skole


15:00 –
15:45
parallelløkt

Integrasjon Skatteetaten og NAV

IST Samtalebooking

Pedagogens pålogging


Barnehage/sfo/aks

Alle

SkoleFra 19:00
Aperitiff, mingling og middag på Thon Hotell Storo


Alle

Agenda – dag 2

5. april


Tidspunkt


Tema


Type enhet

09:30 – 10:30

HomeApp for foresatte
Kommunikasjon


Alle

10:45 – 11:30

Innovasjon og EduCloud

Alle
11:30 – 13:00
UTSJEKK for de som har booket hotell
LUNSJ

Alle

13:00 – 13:45
parallelløkt


Planlegge Neste Skoleår – gjennomgang av skoleårskalenderen, klasser, fag og timefordring, gruppemaler og undervisningsgrupper

IST Saksflyt

Tips og triks

Skole


Alle

Barnehage/sfo/aks


14:00 – 14:45
parallelløkt


Fortsettelse Planlegge Neste Skoleår – valgmodul og workshop

eForvaltningsforskriften og meldingsregler – digitale brev, e-post og SMS

Vitnemål og halvårsvurderingSkole


Barnehage/sfo/aksSkole

15:00 – 15:45
parallelløkt

Fortsettelse Planlegge Neste Skoleår – workshop

Opptak Barnehage


Veien videre for design og funksjonalitet i fraværsføring og oversikt for lærere 

Skole


Barnehage og SFO/AKS

Skole


PÅMELDING

Meld dere på og få to dager faglig input, samt middag og migling på kvelden:

kr. 6490,- eks. mva.

Påmeldingsfristen er 30.03, og er bindende etter 01.02. Etter dette vil man belastes totalbeløpet. Thon og IST vil forholde seg til nasjonale og regionale føringer, og vil tilpasse og gjennomføre i henhold til disse. Vi vil forbeholde oss retten til å avlyse mtp antall deltakere, og situasjonen ifm dagens korona-situasjon. 

Ta kontakt!

Har du spørsmål knyttet til gjennomføringen eller deltakelse?