”For å oppnå likestilling må vi tenke mer kreativt” 

”For å oppnå likestilling må vi tenke mer kreativt” 

”For å oppnå likestilling må vi tenke mer kreativt” 

8 / 3 - 2019

Likestilling og mangfold er nøkkelen for å lykkes med å tiltrekke seg dagens og morgendagens talenter. Men IT-bransjen er en av landets mest kjønnssegregerte bransjer. Hvordan jobber IST for å få flere kvinner til selskapet? Mathilda Wirenstrand, Country HR Manager i IST, svarer. 

– I dag har vi en ganske god blanding av kvinner og menn i selskapet generelt, men akkurat som i mange andre teknologibedrifter må vi gjøre mer, ikke minst på utviklersiden. Med blandede team blir det mer moro på jobb og nye ideer oppstår. Dette er en suksessfaktor som er ekstremt viktig å bygge videre på, sier hun.

Fleksibel arbeidstid
En forutsetning for å lykkes med å rekruttere flere kvinner er at selskapet hele tiden løfter dette spørsmålet i rekrutteringssammenheng og at man synliggjør de kvinnene som for tiden jobber som utviklere. Det finnes mange fordommer om at bransjen er altfor mannsdominert og at det er vanskelig å kombinere IT-jobber med familieliv.

– Mange tror at den typiske utvikleren er en mann, noe som kan føre til at kvinner tenker at utdanning i programmering "ikke er noe for meg". Men jeg vil si at IT-bransjen på mange måter er mer likeverdig enn mange andre. Arbeidstiden er ofte fleksibel og det er gode muligheter for f.eks. hjemmekontor sammenlignet med andre typer arbeid. Her trenger industrien å tenke mer kreativt, sier hun og fortsetter:

– Generelt betraktes utviklerstillinger som litt firkantet, noe som ikke tiltrekkes av alle. Kanskje kan vi skape flere kombinasjonsstillinger hvor utviklere har muligheten til å jobbe direkte med kunde samtidig som de får bruke sin kreativitet? Jeg tror dette kunne ha bidratt til å tiltrekke seg flere kvinner.

Forskning viser at jenter og gutter er like interessert i matematiske fag i yngre aldersgrupper, men på videregående skole skjer det noe. Jentenes interesse for informasjonsteknologi faller - færre jenter velger teknisk utdanning på videregående skole.

– Det er synd. Jeg tror og håper at disse forskjellene vil utjevnes i og med at programmering blir et obligatorisk fag i grunnskolen, sier hun. 

Bedriftskulturen er viktig
I IST jobber vi med å skape et arbeidsmiljø der alle føler seg hjemme. Å støtte mangfold, likestilling og åpenhet er en viktig del av våre verdier.
- Vi prøver å være en så transparent arbeidsplass som mulig og ønsker en bedriftskultur hvor alle kan være seg selv. Dette er en viktig faktor for å tiltrekke nye ansatte – både menn og kvinner.

Hvordan ser trenden ut i dag? Er bransjen i ferd med å bli mer likestilt?
- Ja, jeg tror og håper, men dette er en forandring som tar tid. 

IST i tall
149 kvinner og 275 menn totalt i konsernet.
12 kvinner og 88 menn er utviklere.
40 kvinner og 40 menn er virksomhetskonsulenter.
10 kvinner og 29 menn har en lederstilling.
5 kvinner og 6 menn sitter i konsernledelsen. 
I dag har vi ansatte fra ulike nasjonaliteter i spredt alder, fra nyutdannede studenter og oppover.  

IST vil fortsette å jobbe for å skape et klima der likestilling og mangfold er selvsagte deler av virksomheten, og hvor forskjeller aktivt benyttes til å skape forretningsfordeler – fremgår det i ISTs mangfold og likestillingsplan.