Events

VIGO Opplæring - Fortrinnssøkere WEB-kurs

Fra: 25 / 2 - 2021, kl 14:00

Til: 25 / 2 - 2021, kl 15:00

Hvor: Web-kurs

Det sendes ut en møte/teamsinnkalling via outlook til påmeldte deltakere

De som arbeider med fortrinns-søkere (fortrinn, min.språklig, individuell)

  • Gjennomgang av felter i 2S001 Søker og ønsker
  • 1S001 klasseordning med kvoter
  • 5S001 svarfrister og eget inntak
  • 5A034 oppdatere ønsker
  • Kjøring av 8A003/8A030

Book now