Events

VIGO Opplæring - Import av fag og karakterer fra videregående skole - WEB kurs

Fra: 2 / 2 - 2021, kl 14:00

Til: 2 / 2 - 2021, kl 15:00

Hvor: Web-kurs

Det sendes ut møte/teams innkalling via outlook til påmeldte deltakere før kursstart

Brukere av VIGO Opplæring som arbeider med import av fag og karakterer fra videregående skole

  • Bruk av 6A001 i kombinasjon med 6S002
  • Parametersetting i 6S002
  • Kontroll og import med 6S002
  • Logger og kontroll av data i 6S002
  • Rydding av pakker oppstått i 6S002

Book now