Events

VIGO Opplæring - Inntakssamling, inntak ordinært

Fra: 11 / 3 - 2020, kl 10:00

Til: 11 / 3 - 2020, kl 16:00

Hvor: Fossekallen Konferansesenter

Ansvarlige for saksbehandling og inntakskjøring for søkere til ordinær søknadsbehandling

 • Gjennomgang av kodeverk, f.eks:
  • Klasseording
  • Parametere
 • Gjennomgang av skjermbilder og grunnlagsdata for søker og ønsker
 • Gjennomgang av rapporter i menyen 8 Inntak, spesielt med tanke på
  • Kjøring av prøveinntak
  • Produksjonssetting av inntak
 • Gjennomgang av tilknyttede tabeller, f.eks
  • 2S006 og 2S007
 • Aktuelle emner i VIGO Skole, f.eks
  • Meldingsutsendelse
  • Konfigurasjon

Book now