Events

VIGO Opplæring - Inntakssamling - Nytt skoleår

Fra: 12 / 11 - 2019, kl 10:00

Til: 12 / 11 - 2019, kl 15:30

Hvor: Fossekallen Konferansesenter

Opprette data for søking til skoleåret 2020/2021

Gjennomgang av VIGO Opplæring:

  • Grunnlagsdata, kodeverk
  • Avgangselever
  • Rettsberegning og omvalg
  • Preutfylling
  • DSF-adresser
  • Tidsfrister

VIGO Skole - Tekster

Vi knytter det også opp mot det som skjer i Regionreformen

Book now