Events

Webkurs: Forberede nytt skoleår

Fra: 3 / 2 - 2021, kl 10:00

Til: 3 / 2 - 2021, kl 11:00

Hvor: Online

Velkommen til webkurs!

Vi går igjennom hva du må forberede og klargjøre, før du kopierer til neste skoleår. 

Agenda: 

  • Hva er kopiering til neste skoleår 
  • Tilvalgsfag/Språkfag
  • Klassemal
  • Gruppemal 
  • Personal
  • Kopiering og veien videre 

Pris: kr. 590,

Påmelding
Påmeldingsfrist: 01.02.2021, kl. 10.00
Avbestillingsfrist: 01.02.2021, kl. 10.00 
Avbestilling sendes til elise.refsahl@ist.com