Events

Workshop IST Administrasjon for skole - Vitnemålsforberedelser for grunnskolen

Fra: 16 / 4 - 2020, kl 9:30

Til: 16 / 4 - 2020, kl 15:30

Hvor: Fossekallen Konferansesenter

Kurset vil bli delt i to:

09:30 -11:30: Gjennomgang

12:00-15:30: Workshop hvor du jobber med egne data og våre konsulenter er tilgjengelige for bistand

På kurset vil følgende bli gjennomgått:

  • Målform
  • Fag avsluttet tidligere skoleår
  • Valgfag/tilvalgsfag/fremmedspråk
  • Standpunktkarakterer
  • Eksamenskarakter (skriftlig og muntlig)
  • Orden og atferd
  • Fravær 8., 9. og 10.trinn / fratrekk fravær
  • Utskrifter og kontroller
  • Tilpasninger (FAM/VMM)
  • Utskrifter og kontroller

Husk å ta med egen PC!

Book now