Därför satsar IST på forskning inom digitala lärandeprocesser

Därför satsar IST på forskning inom digitala lärandeprocesser

Därför satsar IST på forskning inom digitala lärandeprocesser

IST har nyligen satsat 10 miljoner kronor och inlett ett samarbete med Linnéuniversitetet som syftar till att forska mer kring digitala lärandeprocesser. Nu har universitetet utlyst en professur inom området. Vi passade på att fråga IST:s vd Tommy Eklund hur han ser på samarbetet och varför IST engagerar sig i denna satsning.

– Med digitaliseringen finns det otroliga möjligheter för att skapa ett bättre och mer individanpassat lärande. Men vi behöver veta mer om hur digitala verktyg och läroresurser ska användas på ett naturligt sätt i elevers lärande. Det är första gången vi på IST inleder den här typen av långsiktigt samarbete med ett universitet, men det ligger helt i linje med vår vision och kärnverksamhet som handlar om att skapa användarvänliga lösningar för elever, lärare och föräldrar. 

Vad händer på Linnéuniversitetet just nu?

– Just nu är rekryteringen igång av en professor som ska bygga upp forskningsverksamheten. Utöver detta vill universitetet även etablera ett tvärvetenskapligt program för såväl studenter med pedagogikexamen som studenter med IT-examen. Det ska bli väldigt spännande att följa och ta del av det arbete som görs framöver.

Vilka utmaningar finns det med digitaliseringen av skolan?

– Det finns många olika utmaningar, allt från hur själva läroprocessen ska se ut för att ge ett positivt resultat på lärandet till hur elever, lärare och skolledare ska kompetensutvecklas på vägen. Det satsas massor med pengar på teknik och på skolan, men samtidigt sker digitaliseringen allt för ofta utan hänsyn till faktiska behov och hur tekniken fungerar i praktiken. Utvecklingen måste ske parallellt med forskningen för att man ska kunna veta vad som funkar och inte. 

– En annan utmaning handlar om att involvera föräldrarna på ett sätt som främjar elevernas utveckling och lärande. Forskning visar att föräldrars engagemang och inställning till skolan spelar en betydande roll för elevers resultat. Men det kan vara svårt att veta exakt hur man ska stödja och hjälpa sitt barn utan att det stör skolverksamheten. Även här kan digitaliseringen skapa nya möjligheter. 

Det finns en hel del utbildningsappar och digitala läromedel redan idag, behövs det ännu fler?

– Utbudet av digitala läromedel är visserligen gigantiskt, men det är inte lätt för landets lärare att hitta bra digitala läromedel att använda i undervisningen. Det är en komplex uppgift både att skapa och använda rätt digitala verktyg. Hur vet man vilka av dem som bidrar till förbättrade resultat i skolan? Hur ska digitala verktyg se ut och användas för att få bäst effekt för elevernas lärande? Det handlar inte om att ta fram ännu fler appar utan snarare om att hitta rätt pedagogik och arbetssätt.

Hur väl ligger den svenska skolan till när det gäller digitaliseringen?

– Det ser lite olika ut från skola till skola – både elevernas tillgång till digitala verktyg och exempelvis vad lärarna kan på området varierar mycket. Generellt kan man kanske säga att även om Sverige är att av de länder som satsat mest på teknik har vi en hel del att jobba vidare med när det gäller hur vi använder den. Att de tekniska förutsättningarna finns på skolan, att eleverna har datorer och så vidare, är förstås viktigt. Men jag tror att vi måste fokusera mer just på hur tekniken används, på pedagogik och vad olika verktyg har för effekter. En annan del att titta närmare på är vilka distraktioner användning av digitala verktyg kan innebära för eleverna.

Slutligen, vad ser du för stora fördelar med digitaliseringen av skolan?

– Den stora fördelen är att det kan bidra till en mer individanpassad lärandemiljö och, på sikt, förbättrade resultat i skolan. Att barn interagerar och tar till sig kunskap på ett sätt som de tycker är roligt främjar givetvis också deras förmåga att ta in ny kunskap. Digitaliseringen pågår ju inte bara i skolan utan i hela samhället, så en annan viktig del handlar om att rusta eleverna och ge dem den digitala kompetens som krävs när de väl kommer ut i arbetslivet.  

Läs mer

Linnéuniversitetet rekryterar professor inom digitala lärandeprocesser

https://www.researchgate.net/job/882198_Professor_of_Teaching_and_Learning_with_Digital_Technologies_in_Schools

IST och Linnéuniversitetet banar väg för nytt forskningsområde

https://www.ist.com/sv/ist-och-linneuniversitetet-banar-vag-nytt-forskningsomrade