ISTs Traineeprogram

ISTs Traineeprogram

IST startar traineeprogram för att rekrytera de bästa utvecklarna

23 / 3 - 2017

För att attrahera och knyta till sig de vassaste utvecklarna startar edtechföretaget IST ett internationellt traineeprogram. Av totalt 400 sökande har 12 deltagare från olika håll i världen antagits till programmet och är redan igång med en kombination av utbildning och innovativa arbetsuppgifter.

– Vi växer och behöver kontinuerligt öka personalstyrkan. Programmet är ett sätt för oss att hitta och attrahera nya duktiga utvecklare. Det är också en möjlighet för oss att ge talangfulla unga individer en chans att utvecklas och verkligen få jobba kreativt inom områden där innovation behövs, säger Tommy Eklund, vd på IST.

Från olika länder
De tolv traineerna, som antogs efter tuffa arbetsprov, består av unga tjejer och killar med utbildningsbakgrund på universitetsnivå med inriktning IT. Flera av deltagarna är engelsktalande och kommer från länder som till exempel Ukraina, Norge och Pakistan.

– Vi välkomnar sökande från hela världen. Vi har sedan tidigare nio olika nationaliteter som arbetar inom IST och eftersom koncernspråket är engelska fungerar kommunikation och samarbete alldeles utmärkt, säger Torbjörn Karlsson, Head of IST Products.

De flesta traineerna är placerade på IST:s kontor i Växjö men det finns också ett par på plats på företagets kontor i Oslo. I programmet ingår rotation vilket innebär att alla deltagare kommer byta kontor under cirka sex månaders tid för att få största möjliga utbyte av sin traineeperiod.

Snabb tillväxt
IST växer kraftigt och har som målsättning att anställa omkring en person i veckan fram till 2020.
Företaget planerar att starta upp ett nytt traineeprogram i början av 2018 då ytterligare 15 nya traineer ska rekryteras till programmet. De kommer att vara placerade på företagets olika kontor i Växjö, Linköping, Stockholm, Oslo och Roskilde.

– Vi behöver anställa kontinuerligt för att hålla jämn takt med vår snabba tillväxt. Genom vårt traineeprogram kommer vi att kunna attrahera och utbilda ännu fler kompetenta och engagerade medarbetare till att bli en del av IST, säger Torbjörn Karlsson.

Om IST:s traineeprogram
Traineeprogrammet startade upp i januari 2017 och pågår under 18 månader. Programmet innehåller en kombination av arbete, lärandemoduler och arbete med en specifik strategisk uppgift med fokus på innovation. Innovationsuppgifterna är kopplade till IST:s nya affärsområde som heter IST Home med kontor i Linköping. Lärandemodulerna är designade av utbildningsföretaget Mannaz som har ett tätt samarbete med IST under traineeprogrammets gång.  

För mer information, kontakta
Tommy Eklund, vd IST, tommy.eklund@ist.com, 076-610 56 30
Torbjörn Karlsson, Head of IST Products, torbjörn.karlsson@ist.com, 070- 592 32 30