2016 - ett rekordår för IST

2016 - ett rekordår för IST

2016 - ett rekordår för IST

24 / 4 - 2017

Edtechbolaget IST har i dagarna släppt sin årsredovisning och presenterar bland annat en vinstökning på hela 148 % jämfört med föregående år. Antalet användare har passerat 5 miljoner och antalet anställda är nu uppe i 300 personer.

– Bakom framgången ligger bland annat en ökad efterfrågan tack vare en drivande digitaliseringstrend. Vi ser att våra system och tjänster tagit rejäl fart på marknaden och upplever ett ökat antal kundförfrågningar på samtliga hemmamarknader, kommenterar Tommy Eklund, CEO IST. 

Överträffar förväntningarna
Rekordåret 2016 gav ett rörelseresultat på cirka 50 MSEK, en ökning på 148 % sedan förra året, och har överträffat alla förväntningar.

– Finansiellt summerar vi 2016 som det bästa i IST:s historia, och vi har stärkt vår position som den ledande leverantören på den skandinaviska marknaden. Detta är naturligtvis otroligt glädjande, men ännu viktigare är de långsiktiga effekterna. Vi har lyckats bygga en stabil plattform vilket ger en bra bas att bygga en hållbar och lönsam tillväxt ifrån framöver, konstaterar Tommy Eklund.

Finansiella nyckeltal för 2016

  • Omsättning 351 MSEK (327 MSEK)
  • Resultat EBITDA 50 MSEK (20 MSEK)
  • R & D-investeringar 67 MSEK (56 MSEK)
  • Försäljningstillväxt 7 % (3 %)
  • Rörelsemarginal 14 % (6 %)

Viktiga händelser under året:

  • IST investerade 10 miljoner kronor i forskning inom digitala lärandeprocesser och inleder ett tioårigt samarbete tillsammans med Linnéuniversitetet i Sverige.
  • För första gången i företagets historia har IST tagit klivet över till konsumentmarknaden med föräldrar som en ny kundgrupp.
  • Rekryteringen av Louise Bagewitz som CIO och Head of Business Support och Anna Brynås som Head of IST Home som båda tar plats i koncernledningen. De har båda två lång erfarenhet av ledarskap och på toppen av det flera utnämningar inom ledarskapsområdet.  
     

Vill du ta del av hela årsredovisningen finns den att läsa och ladda hem här.

För mer information, kontakta

Tommy Eklund, CEO IST, tommy.eklund@ist.com, 076-610 56 30