IST och Xllnc i nytt samarbete

IST och Xllnc i nytt samarbete

IST och Xllnc i nytt samarbete för bättre stöd och ökad digitalisering till skolan

28 / 4 - 2017

De två Växjö-baserade företagen IST och Xllnc etablerar nu ett samarbete med syfte att effektivisera det pedagogiska arbetet och skapa bättre förutsättningar för lärande. Med ”IST e-veryday” har bolagen skapat en helhetslösning för det digitala lärandet.

En viktig grund i det gemensamma erbjudandet mot skolorna är att analysera den digitala mognadsgraden. En sådan förstudie ger en tydlig utgångspunkt och hjälper skolan att göra rätt investeringar vid rätt tillfälle. Tillsammans kommer alltså IST och Xllnc att hjälpa skolorna att använda sina resurser på bästa sätt, med störst nytta för lärare och elever.

Skolan i Sverige befinner sig i en intensiv digitaliseringsprocess och IST e-veryday är ett helhetserbjudande som innehåller allt ifrån metodik för att analysera den digitala mognadsgraden, marknadens modernaste skolsystem och applikationer till hårdvara som tjänst med förenklade processer för inköp, logistik, drift, underhåll och återtag. Att förenkla inköpsprocessen och förbättra och effektivisera drift och underhåll kommer också att underlätta skolans digitaliseringsutveckling.

Tommy Eklund, vd på IST understryker dock att lösningen inte är så enkel som att få ut mer hårdvara.  

- Lärandet ökar inte per automatik med fler datorer i skolan. Vi måste fokusera på helheten och se till varje elevs unika behov. Vilken kombination av hårdvara och innehåll behöver just den här individen? Xllnc och IST kan tillsammans erbjuda ett värde till skolorna som ingen annan klarar av, menar Tommy Eklund, vd på IST.

Även Xllnc ser stora fördelar och möjligheter med samarbetet – och stora vinster för den svenska skolan.

-  IST har en fantastiskt gedigen erfarenhet och kunskap av den svenska skolan och vi ser fram emot att gemensamt hjälpa våra kunder på den digitala resan. Vi bedömer att kunderna kommer uppskatta tjänster där de pedagogiska verktygen samspelar bättre med hårdvaran i tydliga helhetstjänster och IST och Xllnc har tillsammans den unika möjligheten att åstadkomma just det.  I förlängningen handlar det naturligtvis om att hjälpa våra elever att stå väl rustade i en allt tuffare konkurrens, förklarar Gunnar Fransson, vd på Xllnc. 

För mer information, kontakta
Tommy Eklund, vd IST, tommy.eklund@ist.com , 076-610 56 30
Bengt Kristoffersson, kundansvarig IST, bengt.kristoffersson@ist.com , 070-569 27 28
Lars Svensson, affärsutvecklare Skola, Xllnc, lars.svensson@xllnc.com , 073-665 60 41
Gunnar Fransson, Vd Xllnc, gunnar.fransson@xllnc.com , 070-610 09 21

Om IST
IST är Nordens största leverantör av IT-lösningar för skola och barnomsorg och har haft ett nära samarbete med skolan i mer än 30 år. Målet är att förbättra vardagen och verksamheten för lärare, elever och föräldrar med hjälp av smartare IT-lösningar och värdeskapande tjänster. Huvudkontoret finns i Växjö, med ytterligare kontor i Stockholm, Linköping, Oslo och Roskilde. Företaget har idag omkring 300 anställda varav ungefär hälften har en bakgrund inom skola och pedagogik. Läs mer på www.ist.com.

Om Xllnc
Xllnc bildades redan 1993 och fokus har hela tiden varit att göra arbetslivet enklare för kunder och deras medarbetare. Bolaget är specialiserade på de IT-tjänster som kretsar kring den enskilde medarbetarens arbetsplats; datorer, surfplattor, telefoner och skrivare. Xllnc har förenklat vardagen för 250 000 personer på stora bolag och myndigheter inom en rad olika branscher. Läs mer på www.xllnc.com.