Pressmeddelande

Pressmeddelande

Norska fylkena väljer IST som leverantör av skolsystem

8 / 6 - 2017

Norges fylken ger edtechbolaget IST förnyat förtroende att leverera skoladministrativa IT-tjänster till fylkenas gymnasieskolor. Samarbetsavtalet sträcker sig fram till januari 2020 med option på minst tre års förlängning. IST kommer även att leverera användarstöd, drift och konsulttjänster till fylkena.

Vi är glada och stolta över att fylkena har valt IST som sin samarbetspartner med tanke på de högt ställda kraven som alltid ställs när det gäller IT-lösningar i skolan. Att vi har avtalat om ett samarbete som sträcker sig ända in i nästa årtionde gör oss extra stolta, det visar att förtroendet för IST är högt, säger Odd Henning Dypvik, Head of Business Region Norway på IST.

Framtidens skola
Avtalet, som gäller samtliga av landets fylken förutom Nordland, erbjuder option på att de norska fylkena kan börja använda IST:s nya molnbaserade skollösning, IST Skola. Det används idag i cirka en fjärdedel av Norges samtliga grundskolor.
 

Med IST:s nya skollösning får fylkena möjlighet att ta ytterligare ett steg mot framtidens skola redan idag. Bland annat innebär det att de får en effektivare verksamhet med förbättrat ledningsstöd i en lösning som är flexibel och kan anpassas efter verksamhetens förändrade krav. Och inte minst erbjuder IST:s lösning nya förutsättningar för god kommunikation med föräldrar och andra externa partners. Det känns fantastiskt spännande att kunna vara med och bidra till detta, säger Odd Henning Dypvik.
 

Ledande i Skandinavien
IST är den ledande leverantören av IT-lösningar för skola och barnomsorg i Skandinavien. 2016 summerades finansiellt som det bästa i IST:s historia med ett redovisat rörelseresultat på cirka 50 MSEK. En ökning på 148 % sedan föregående år.

Det överträffade alla våra förväntningar, och det som händer nu är att vi rullar ut våra IT-lösningar för skola i hela Skandinavien. Bakom framgången ligger bland annat en ökad efterfrågan tack vare en drivande digitaliseringstrend. Vår ambition är att leda marknadsomvandlingen när den nya digitala skolan växer fram, säger Tommy Eklund, CEO på IST.

Kontraktets värde inklusive option beräknas till cirka 270 MSEK.

För mer information, kontakta

Odd Henning Dypvik
Head of Business Region Norway
odd.dypvik@ist.com
+47 90 12 42 31

Tommy Eklund
CEO IST
tommy.eklund@ist.com
+46 76 610 56 30