Oslo kommun i nytt stort samarbete med IST

Oslo kommun i nytt stort samarbete med IST

Oslo kommun i nytt stort samarbete med IST

6 / 7 - 2017

Oslo kommun väljer edtechbolaget IST som leverantör av ny skoladministrativ lösning för kommunens skolor. Totalt handlar det om över 170 skolor med cirka 80 000 elever som nu kommer att få en modern och användarvänlig lösning för alla roller i skolan – elever, lärare, föräldrar och andra.

Vi är enormt glada och stolta över att Oslo kommun väljer IST som leverantör. Med den nya lösningen får skolorna tillgång till verktyg som förbättrar och förenklar samverkan mellan de olika roller och system som finns i skolan. Alla som har barn i skolåldern vet hur viktigt det är att kommunikationen i skolan fungerar och vi ser att det kommer att göra stor skillnad, säger Odd Henning Dypvik, Head of Business Region Norway.

Fritidshem först ut
Uppdraget innebär att IST kommer att leverera IST Administration till kommunens 145 grundskolor och 27 gymnasieskolor. IST Administration innehåller IST Applications som är utvecklat för effektiv och enkel kommunikation mellan olika roller och mellan de olika system som finns i verksamheten. Först ut att få ta del av det nya systemet är kommunens många fritidsverksamheter. Därefter följer sedan grundskolorna och gymnasieskolorna.

Vi kommer att sätta igång med leveransen omgående. För en kommun som Oslo är det viktigt med en flexibel samarbetspartner som samtidigt levererar lösningar med hög tillgänglighet och säkerhet, och det ska vi göra allt för att leva upp till, säger Tove Torstensson, Head of Marketing & Sales, Business Region Norway

Ledande i Skandinavien
IST är den ledande leverantören av IT-lösningar för skola och barnomsorg i Skandinavien. Företaget har idag en marknadsandel bland de norska kommunerna på cirka 60 procent. Bland gymnasieskolorna är andelen som använder IST:s lösningar ännu högre, över 90 procent.

– Samarbetet befäster vår position såväl i Norge som i Skandinavien i stort och vi ser fram emot att bidra till en framtidsanpassad, digital lösning för Oslo kommuns många skolor. En stor fördel är att den nya lösningen innebär helt andra möjligheter till dialog med föräldrar och andra externa partners, något som skapar mervärde både för hem och skola, säger Tommy Eklund, CEO IST.

Mer om samarbetet
Med IST Administration får kommunens lärare, elever och föräldrar en modern och framtidsanpassad skoladministrativ lösning med fokus på dialog och användarvänlighet. Lösningen ger även kommunen ett viktigt stöd för ledning och beslut. Avtalet mellan IST och Oslo kommun sträcker sig fram till minst 2020. Det börjar gälla direkt från och med 5 juli 2017 och beräknas till ungefär 51 miljoner NOK. IST ska även ansvara för användarstöd och drift av ett stort antal av kommunens övriga applikationer och system.

För mer information, kontakta:
Odd Henning Dypvik, Head of Business Region Norway, odd.dypvik@ist.com, +47 901 24 231
Tove Torstensson, Head of Marketing & Sales, Business Region Norway, tove.torstensson@ist.com, +47 918 09 122
Tommy Eklund, CEO IST, tommy.eklund@ist.com, +46 76 610 56 30