IST Lärande - en smartare lösning

IST Lärande - en smartare lösning

IST Lärande - en smartare lösning

6 / 2 - 2018

IST Lärande är inriktad på att underlätta och effektivisera dokumentation och kommunikation för lärare, elever, vårdnadshavare och rektorer i skolvardagen. Tjänsten stödjer lärarnas planering och genomförande av undervisningen samt bedömningen på grupp- eller individnivå utifrån kunskapskraven – allt baserat på Skolverkets läroplaner för grund- och gymnasieskolan. Läraren kan smidigt hämta läroplansinnehåll och därav lättare skapa dokumentation för formativ bedömning. Samtliga roller erhåller god översikt över planeringar, bedömningar och utvecklingssamtal. Lärare kan enkelt dela, samarbeta och sambedöma arbetsområden.

Den största fördelen för lärare är det kraftfulla stödet i bedömningsprocessen som markant underlättar upprättandet av rättssäkra omdömen och betyg. IST Lärande är helt integrerat med Google Suite for Education och Microsoft Office 365, vilket ger lärarna ett kraftfullt verktyg för att bedöma och utvärdera eleverna på ett strukturerat sätt. Detta ökar i sin tur den pedagogiska effektiviteten och kvalitén, som i förlängningen sparar läraren tid. Men det är inte allt – tjänsten stödjer även den enskilda eleven genom att eleverna får tillgång till arbetsområden och bedömningar, allt på en och samma plats. Systemet är därför ett perfekt kommunikations- och arbetsverktyg för elever, där de kan se sina uppgifter, lämna in uppgifter och se lärarens bedömningar och omdömen. 

Vill du veta hur några av våra kunder upplever vardagen med IST Lärande?
Titta på filmen nedan!

Fördelar med IST Lärande

  • Lättanvänd och effektiv tjänst
  • Planera och dokumentera för formativ bedömning
  • Dela, samarbeta och sambedöm arbetsområden
  • Rättsäkra omdömen och betyg
  • Förbättrad kommunikation mellan elever, vårdnadshavare och lärare
  • Eleverna får tillgång till arbetsområden, bedömningar och omdömen
  • Inlämning av uppgifter
  • Delning av dokument
För ytterligare information, kontakta oss på tel 0470 -70 71 00, eller e-post salj@ist.com

Läs mer om IST Lärande här!