IST fortsätter sin tillväxtresa

IST fortsätter sin tillväxtresa

ISTs Årsredovisning 2017

29 / 5 - 2018

Planerar att anställa minst en person i veckan fram till 2020

2017 blev ännu ett finansiellt bra år för edtechbolaget IST som fortsätter att ta marknadsandelar på samtliga hemmamarknader. Företaget växte med över 10 procent, levererade 10 procent i vinst, och har investerat 70 MSEK i nya produkter. Det framgår av årsredovisningen för IST som publiceras idag.

2017 har varit ett fantastiskt år. Vi har under 2017 jobbat på helt enligt plan och åstadkommit det vi förväntat oss och mer därtill. Vi växer snabbare än branschen i övrigt på samtliga våra hemmamarknader, vilket är ett kvitto på att våra tjänster och system svarar upp till kundernas behov, konstaterar Tommy Eklund, CEO IST.

Investerar för framtiden
Under 2017 har IST vuxit med omkring 100 personer och har nu över 400 medarbetare. Företaget gick in på en helt ny marknad, Tyskland, där man förvärvade bolaget RDT. IST gjorde ytterligare 4 förvärv under året. Delägarskap i Schoolido, Skolon och Jarocka i Sverige samt förvärv av UDDATA i Danmark. Planen är att anställa minst en person i veckan fram till år 2020 och att fortsätta växa, både organiskt och med förvärv.

– Allt tyder på en fortsatt god tillväxt. Våra investeringar både i nya produkter och nya företag gör att vi kan dubbla tillväxttakten under 2018. Vi har gjort stora investeringar för att uppnå resultat hittills och vi kommer att fortsätta investera för att kunna leverera ännu större värde för våra kunder och användare i framtiden. Vi räknar med att investera 100 miljoner i nya produkter under 2018, säger Tommy Eklund.

Finansiella nyckeltal för 2017
1    Omsättning 386 MSEK (351 MSEK)
1    Resultat EBITDA 36 MSEK (50 MSEK)
1    R&D-investeringar 70 MSEK (67 MSEK)
1    Försäljningstillväxt 10 % (7 %)

Viktiga händelser under året som gått
1  IST gick in på den tyska marknaden och förvärvade edtechbolaget RDT, Ramcke Datentechnic GmbH, med kontor i Neritz och Schmalkalden och 40 medarbetare.
1  Ytterligare förvärv slutfördes under 2017; Delägarskap i Schoolido, Skolon och Jarocka i Sverige samt förvärv av UDDATA i Danmark.
1  Ett helt nytt affärsområde startades upp, IST Home, med fokus på hemmets roll i lärandeprocessen. I samband med etableringen öppnades nytt kontor i Linköping.
1  IST inledde ett tioårigt samarbete med Linnéuniversitetet och investerade 10 MSEK i forskning inom digitala lärandeprocesser.
1  Molnbaserade helhetslösningen IST Everyday lanserades med edtechprodukterna IST Administration, IST Lärande, IST Schema och IST Home.

Vill du ta del av hela årsredovisningen finns den att läsa och ladda hem här.

För mer information, kontakta
Tommy Eklund, CEO IST, tommy.eklund@ist.com, 076-610 56 30