Få overblik over, hvad der sker med IST’s løsninger, når Aula kommer

Få overblik over, hvad der sker med IST’s løsninger, når Aula kommer

Få overblik over, hvad der sker med IST’s løsninger, når Aula kommer

15 / 6 - 2018

Aula udrulles til størstedelen af skolerne i Danmark i løbet af 2019/2020 og til daginstitutioner i løbet af 2020/2021. 

Vil du gerne have et overblik over, hvad Aula kommer til at betyde for IST’s løsninger? Så læs med her.

For dig, som arbejder med Trio og TEA

Overordnet set er du dækket med din eksisterende, administrative løsning, herunder Trio. Du vil kunne det samme i Aula, som du kan i SkoleIntra i dag. Du behøver ikke foretage dig noget – vi sørger for hele integrationen.

I det følgende kan du læse mere om, hvordan de enkelte funktioner i Trio påvirkes af Aula.

Vikardækning
Vi arbejder på en ny løsning til Vikardækning. Den nye løsning vil i store træk indeholde de samme funktioner og muligheder, som du opnår i dag ved brugen af Trio og SkoleIntra til vikardækning. Den nye løsning vil blot være én samlet løsning. 

Den nye løsning vil desuden være web-baseret. Det giver dig en samlet brugeroplevelse, når du arbejder i Trio og Aula, samtidig med at det er muligt for dig at tilgå løsningen når som helst, hvor som helst. 

Desuden vil Vikardækning indeholde rollebaseret adgang, som gør det nemt at styre, hvem der skal kunne vikardække.

Løsningen vil være delt i to dele; en grundløsning, som er inkluderet i eksisterende kunders Trio-aftale, og en udvidet del, der bliver tilbudt som et tilkøb. Den udvidede del vil indeholde nye tillægsfunktioner, som rækker ud over, hvad der er muligt i dag.

Øvrige funktioner i Trio
De øvrige funktioner vil ligeledes blive udviklet, så de kan integreres i Aula, og du vil fortsat kunne bruge:

  • Fleksible skemaer
  • Fix & Flex (Nyt!)

TEA
Vi sørger for overførsel af al stamdata, selvfølgelig uden beregning. Du behøver ikke foretage dig noget. Du vil få adgang til de samme funktioner i Aula, som du har i dag i SkoleIntra:

  • Fraværsindberetning (Personale og forældre)
  • Karakterindberetning (Personale og forældre)
  • Tekstopgivelser.

Integrationen vil ikke koste dig noget
Du får det hele gratis. Integration af data til Aula, herunder lærer-, elev- og klassedata til Uni-login og skema til brug for dagens plan i Aula, vil ikke koste dig noget. Vi betragter denne integration som en del af din eksisterende aftale med os.

Eventuelle tilvalg, som det står dig frit for at vælge til eller fra, vil være forbundet med en udgift.

Nye snitflader – uden beregning
Vi etablerer en ny snitflade for overførslen af data fra Trio til Aula. Denne nye snitflade vil være indeholdt som en grundfunktion i Trio, på samme måde som snitfladen til SkoleIntra er det i dag, og det vil selvfølgelig være en service, vi leverer til dig gratis.

For dig, som arbejder med dagtilbud eller SFO

I forhold til daginstitutionerne og SFO foregår der endnu et afklaringsarbejde, og derfor kan vi ikke på nuværende tidspunkt fortælle om samspillet mellem vores løsninger og Aula. Blandt andet udestår et institutionsregister for daginstitutionerne og SFO, som er afgørende for det videre arbejde.
Vi kan dog fortælle, at vi sørger for overførsel af al stamdata, selvfølgelig uden beregning. 

For alle vores kunder gælder

Vi ønsker det bedst mulige resultat for brugerne. Vi samarbejder med såvel KOMBIT som kommunerne i udviklingen af Aula, og vi stiller os selvfølgelig til rådighed med vores omfattende viden på skole- og daginstitutionsområdet med det formål at sikre brugerne det bedst mulige slutprodukt.
Vores mission er så at sige uændret – vi vil fortsat arbejde for at skabe de bedste rammer for skoler og daginstitutioner.

Samme brugeroplevelse som hidtil – blot lidt bedre
Vi går efter at skabe en genkendelighed for brugere af den eksisterende løsning. Desuden vil vi tilføre en række forbedringer for at forbedre brugeroplevelsen.

Tak til dig
Udviklingen sker i prisværdig dialog og samarbejde med vores kunder, som giver os gode og brugbare input til vores videre arbejde. Mange tak for det.

Vil du vide mere om Aula?
Du kan finde information på www.aula.dk.