Talangrekrytering och komplettering av organisationen

Talangrekrytering och komplettering av organisationen

Talangrekrytering och komplettering av organisationen

23 / 8 - 2018

PRESSMEDDELANDE

IST fortsätter sin offensiva utveckling, förstärker den interna organisationen och genomför en målmedveten rekrytering av ny talang till rollen som Head of Business Region Danmark. Det offensiva utvecklingsarbetet fortsätter enligt plan. Framgångarna i verksamheten kompletteras nu med ett tydligt fokus på den interna kulturen när Anne Fredriksen går in i en renodlad roll som CPO – Chief Peoples Officer.

– För att vara den bästa arbetsgivaren, partnern och tillhandahållaren av lösningar på kundernas behov, krävs att vi aldrig förlorar vår interna kulturs betydelse ur sikte. Vi får aldrig glömma att prioritera detta som vi gör allt annat. Därför är rollen som CPO viktigare än någonsin, och jag är glad att Anne kan kliva in i det ansvaret och ännu mer kraftfullt bidra till vår plats i främsta ledet inte bara i vår bransch utan också i hur vi hanterar vår verksamhets interna liv, säger Tommy Eklund, CEO IST Group.

Anne Brink Pedersen

Målinriktad rekrytering
Anne Frederiksens renodlade roll skapar också plats för en stärkande rekrytering som Head of Business Region Danmark. Med start den 1 september tar Anne Brink Pedersen över rodret för den danska verksamheten, med ansvar för att utveckla affären ytterligare. Anne kommer närmast från rollen som kontorschef på Undervisningsministeriet i Danmark och har bl a nyligen uppmärksammats som en av Danmarks stora talanger i Berlingske Business Talent100.

- IST är en spännande koncern som med användaren i fokus utnyttjar de möjligheter som digitaliseringen ger. Jag ser fram emot att skapa lösningar till nytta för studenter, föräldrar, lärare, utbildare och förvaltningar varje dag, säger Anne Brink Pedersen.

– Att kunna rekrytera en person av Annes kaliber är väldigt roligt. Kraven på oss som leverantör i skolvärlden ökar, vilket de ska, och Anne kommer bidra starkt i den fortsatta utvecklingen. Vår framgångsresa fortsätter, och de människor som bidrar är vår viktigaste resurs, säger Tommy Eklund.

Om IST
IST har idag cirka fem miljoner användare och är Skandinaviens ledande edtech-företag inom administration, lärande och schema med hemmamarknader i Skandinavien och Tyskland.
 

För mer information, kontakta
Tommy Eklund, vd IST Group, tommy.eklund@ist.com, +46 766 105 630.