Trio Nyt (27/8-18)

Trio Nyt (27/8-18)

Trio Nyt (27/8-18)

27 / 8 - 2018

Information til skoler, der udbetaler tillæg i henhold til §5 stk. 3

Der har desværre sneget sig en forbytning ind i Trio i forbindelse med lønkoderne for §5 stk. 3 (overenskomstansatte og tjenestemænd) for brugere af Silkeborg Data. Det betyder, at lønkoden for de overenskomstansatte optræder hos tjenestemandsansatte og omvendt.

Lønkoderne er rettet, så de står korrekt i den næste opdatering af Trio til september.

Du kan allerede nu opdatere lønkoderne manuelt i Trio under Grunddata|Basiskartotek|Lønkoder ved at trykke på knappen ’Tilpas til lønsystem’. Vær dog opmærksom på, at eventuelle selvoprettede koder (de orange linjer) vil forsvinde, når du trykker på ’Tilpas til lønsystem’, hvis de ikke er i brug.

Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte vores support på telefon 46 76 18 91.

Med venlig hilsen

Trio-teamet