IST arbejder for bedre indeklima i skolerne

IST arbejder for bedre indeklima i skolerne

IST arbejder for bedre indeklima i skolerne

19 / 11 - 2018

Vi deltager i det lokale netværk CORO – CoLab Roskilde, som er et netværk af private virksomheder, vidensinstitutioner og offentlige organisationer.

CORO har netop gennemført innovationsforløbet COCONF18, som har fokus på FN Verdensmål. I den forbindelse har vi sammen med Roskilde Kommune stillet en konkret udfordring om bedre indeklima i skolerne. 

Alle har ret til at lære mere
Undersøgelser viser, at klasselokalets indeklima har en direkte effekt på elevernes indlæring. Dårlig luft, uhensigtsmæssig belysning, støj og meget andet påvirker ganske simpelt måden, vi lærer på.

Hos IST arbejder vi hver dag for at skabe en skole, hvor alle kan lære mere. Det gør vi først og fremmest med vores administrative it-løsninger, som skaber mere tid til, at den enkelte underviser kan fokusere på det vigtigste – eleverne. Tanken om sundere indeklima i skolerne er helt i tråd med vores vision: Alle har ret til en god skole. Derfor synes vi, det er vigtigt med initiativer som COCONF.

Med deltagelsen i COCONF har vi fået mange spændende input til, hvordan udfordringen om bedre indeklima i skolerne kan løses. I sidste uge kårede vi vores vinder.

Vinderen?
Vinderen blev JourneyXP. 

JourneyXP vil udvikle en elev- og -datadrevet analytics platform, der overordnet set tilbyder en app til elev og lærer, som opsamler data om:

  • Klasseværelse indeklima
  • Undervisning
  • Fysisk aktivitet
  • Social trivsel
  • Evt. klasseværelse komfort

Intelligente notifikationer sørger for, at eleverne er opmærksomme på at svare, og kortlægger sammenhænge mellem trivsel og temaer, ex. trivselsparametre og indeklima.

Produktet omfatter desuden nuancerede dashboards over klasseværelsers indeklima samt intelligente anbefalinger for forbedring af trivsel, energiforbrug og energibesparelser.

Med det intelligente klasseværelse baseret på data fra alle kilder i realtid kan platformen sættes til at styre klasseværelsets indeklima i form af:

  • Ventilation
  • Vinduer
  • Klimaskærme
  • Lys
  • Radiatorer/varmeanlæg

Kombinationen af elev/lærer-data, indeklimadata og data fra kernesystemer er det muligt at hjælpe skoleleder, klasselærer og kommune med at prioritere indsatser der, hvor det giver størst værdi. For eleven og for miljøet.

Stort tillykke til JourneyXP! Vi glæder os meget til at følge udviklingen.