"Vi skal tænke mere kreativt for at opnå ligestilling"

"Vi skal tænke mere kreativt for at opnå ligestilling"

"Vi skal tænke mere kreativt for at opnå ligestilling"

8 / 3 - 2019

Ligestilling og mangfoldighed er nøglen til at lykkes med at tiltrække talenter. Men it-branchen er en af landets mest kønsopdelte industrier. Hvordan arbejder IST med at få flere kvinder til virksomheden? Det spørgsmål svarer Mathilda Wirenstrand, Country HR Manager hos IST, på her.

- I dag har vi generelt en god blanding af kvinder og mænd hos os, men ligesom mange andre it-virksomheder skal vi gøre mere, ikke mindst blandt vores udviklere. En blanding af mænd og kvinder gør arbejdspladsen mere mangfoldig, og der er bedre grobund for at skabe nye ideer. Det er et succeskriterium, som det er ekstremt vigtigt at bygge videre på, siger hun.

Fleksibel arbejdstid
En forudsætning for at lykkes med at rekruttere flere kvinder er, at virksomheden konstant rejser spørgsmålet i rekrutteringssammenhænge, og at man skaber synlighed omkring de kvindelige udviklere, der findes i dag. Der er mange fordomme om, at it-industrien er alt for mandsdomineret, og at det er svært at kombinere job inden for it med familielivet.

- Mange har en forestilling om, hvordan en udvikler er, og det kan måske være det, der gør, at mange kvinder ikke kan se sig selv i den rolle. Men jeg vil sige, at it-branchen på mange måder er mere lige end mange andre. Arbejdstiden er ofte fleksibel, og der er gode muligheder for at arbejde hjemme i forhold til andre former for arbejde. Her skal industrien tænke mere kreativt, siger hun og fortsætter: 

- Generelt betragtes udviklernes arbejde som en smule firkantet, hvilket ikke tiltrækker alle. Måske kan vi skabe flere kombinationer, hvor udviklere har mulighed for at arbejde mere kunde- og forretningsorienteret med det formål at udnytte deres kreative sider? Jeg tror, det ville tiltrække flere.

Forskning viser, at piger og drenge har lige stor interesse i matematiske fag i de yngre aldersgrupper, men at der sker noget i gymnasiet. Pigernes interesse for informationsteknologi falder - og færre piger tager skridtet til en teknisk uddannelse på gymnasiet.

- Det er en skam. Jeg tror og håber, at forskellene vil blive udjævnet, hvis programmering bliver obligatorisk i grundskolen, siger hun.

Virksomhedskulturen er vigtig
IST arbejder kontinuerligt med at skabe et arbejdsmiljø, hvor alle føler sig velkomne, og lægger derfor stor vægt på mangfoldighed, ligestilling og åbenhed som en del af værdisættet.

- Vi forsøger at være så gennemsigtig en arbejdsplads som muligt og ønsker en virksomhedskultur, hvor alle kan være sig selv. Det er en vigtig faktor i forhold til at tiltrække både kvindelige og mandlige medarbejdere. 

Hvordan ser tendensen ud - bliver branchen stadig mere lige? 

- Ja, jeg tror og håber det, men det er en forandring, der tager tid.

IST i tal
I alt 149 kvinder og 275 mænd.
Af udviklerne er 12 kvinder og 88 mænd.
Blandt forretningskonsulenterne er tallet 50/50 med 40 kvinder og 40 mænd.
På ledelsessiden arbejder 10 kvinder og 29 mænd.
I koncernledelsen er der 5 kvinder og 6 mænd.
Lige nu er vi 14 forskellige nationaliteter i alle aldre, fra nyuddannede og opefter. 

IST vil arbejde for at skabe et samfund, hvor ligestilling mellem kønnene og mangfoldigheden er naturlige dele af virksomheden, og hvor forskellen bruges aktivt til at skabe forretningsmæssige fordele - det fremgår af virksomhedens mangfoldigheds- og ligestillingsplan.