Nyt stærkt samarbejde sikrer skolerne bedre vikardækning

Nyt stærkt samarbejde sikrer skolerne bedre vikardækning

Nyt stærkt samarbejde sikrer skolerne bedre vikardækning

20 / 5 - 2019

Vi har indgået aftale med Substy A/S om et nyt, spændende samarbejde. Sammen skal vi skabe løsningen ”Vikarlæggeren Pro”, som er en ny løsning til vikardækning på landets skoler. Med den nye løsning vil skolerne i langt højere grad kunne leve op til de politiske krav om kvalificeret vikardækning i grundskolerne.

– Grundskolens ve og vel ligger IST rigtig meget på sinde. Vores vision er, at alle har ret til at lære mere, og den vision efterlever vi hver eneste dag med vores mange løsninger til grundskolerne. Med vores nye løsning til vikardækning, som vi lancerer i samarbejde med Substy A/S, hjælper vi grundskolerne med at spare tid og ressourcer, samtidig med at den faglige kvalitet i den enkelte skoleklasse højnes. Vi kan med Vikarlæggeren Pro være med til at sikre de bedst kvalificerede vikarer til undervisningen af eleverne i grundskolen, fortæller adm. direktør i IST Danmark ApS Anne Brink Pedersen.

Et helt år i grundskolen dækkes af vikarer
En ny undersøgelse fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd viser, at knap 32 procent af det planlagte korttidsfravær dækkes af tilkaldevikarer, som ofte er nyudklækkede studenter.

En undersøgelse initieret af Undervisningsministeriet fra foråret 2018 viser desuden, at knap 11 procent af de planlagte timer i folkeskolen afholdes af en vikar. Det svarer til, at et helt år af et grundskoleforløb består af vikartimer.

Hvad kan ”Vikarlæggeren Pro”?
– Vi har udviklet en algoritme sammen med forskere fra DTU Compute, som på få sekunder finder frem til den mest optimale vikardækning på baggrund af vikarernes ledighed, faglighed og pædagogiske kompetencer. Algoritmen tager også højde for, hvilke klasser vikaren har godt kendskab til, og den sørger for at undgå mellemtimer i vikarens skema. Til sidst giver løsningen automatisk besked til alle vikarer, fortæller Nicklas Kany, administrerende direktør i Substy.

Vikarlæggeren Pro er et tilkøbsmodul til IST’s web-baserede løsning ”Tabulex Vikar”, som samler alt til vikardækningen ét sted.

Vil du vide mere om Vikarlæggeren Pro?
Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du vil vide mere om den nye løsning og samarbejdet med Substy A/S.

Vi kan kontaktes på telefon 4676 1888.

Spørgsmål/svar om Vikarlæggeren Pro

Spørgsmål: Hvad kan Vikarlæggeren Pro? 
Svar: Vikarlæggeren Pro kan højne kvaliteten og samtidig spare tid og ressourcer. Løsningen indeholder bl.a. en algoritme, der er udviklet i samarbejde med forskere fra DTU, som på få sekunder finder frem til den mest optimale vikardækning på baggrund af vikarernes faglige og pædagogiske kompetencer. Udover at få en forbedret, nytænkende og integreret løsning til vikardækning i Trio, vil du også opleve besparelser og effektivisering af ressourcerne vedrørende vikardækning. Desuden vil du i langt højere grad kunne finde kvalificerede vikarer, som matcher dine behov.

Spørgsmål: Hvem henvender løsningen sig til?
Svar: Alle landets skoler, som har Trio, eller har et ønske om at bruge Trio. Det vil sige folkeskoler såvel som privatskoler. 

Spørgsmål: Hvilke IST-løsninger snakker Vikarlæggeren Pro sammen med?
Svar: Trio, der er en forudsætning for at kunne anvende løsningen.

Spørgsmål: Bliver løsningerne rent visuelt integreret med hinanden, eller vil jeg opleve et skift, når jeg går fra Trio til Vikarlæggeren Pro?
Svar: Du vil opleve et skift i grafik og layout, men du vil blive guidet hele vejen, og løsningerne er intuitive.

Spørgsmål: Hvorfor er der et behov for denne løsning?
Svar: Næsten 11 procent af undervisningstimerne i grundskolerne er dækket af vikarer – heraf over halvdelen ufaglærte. I januar fik Danmark en ny politisk aftale på folkeskoleområdet, som blandt andet fremhæver, at vikardækningen i skolerne skal være mere kvalificeret. Det kan vores nye løsning, Vikarlæggeren Pro, hjælpe med.

Spørgsmål: Hvorfor vil I anbefale mig at købe Vikarlæggeren Pro?
Svar: Fordi du her får muligheden for at optimere din vikardækning. Du kan både højne kvaliteten og spare ressourcer, som du kan bruge andre steder. Med Vikarlæggeren Pro får du mange flere funktioner end i Vikar Basis. 

Spørgsmål: Hvem er Substy?
Svar: Substy er sat i verden for at løfte kvaliteten i vikartimerne, og udover produktet Vikarlæggeren Pro har de udviklet produkter, der giver vikarerne mulighed for at uddanne sig, finde undervisningsmateriale og en database, hvorfra skolerne lettere kan rekruttere kvalificerede vikarer. Virksomheden er ejet af Gyldendal og MentorDanmark. Gyldendal er landets største forlag, og MentorDanmark er nordens største lektiehjælpsfirma med 3.000 undervisere i Danmark og Norge. Læs mere på www.substy.dk.

Spørgsmål: Hvorfor samarbejder IST og Substy?
Svar: Fordi vi mener, at vi med Substy får et produkt, som vil gøre en stor forskel på markedet. Vores vision for samarbejdet er at sikre en lettere hverdag for vikarlæggeren på skoler og for lærere og ikke mindst bedre undervisning til elever. Substy har nogle kernekompetencer på dette område, som vi ikke selv besidder, mens vi har domænekendskabet og kundeporteføljen. Derfor giver det rigtig god mening at samarbejde.