Trio Nyt (5/7-19)

Trio Nyt (5/7-19)

Trio Nyt (5/7-19)

5 / 7 - 2019

Kære Triobruger

Nu nærmer sommerferien sig med hastige skridt, og vi vil fra IST’s side gerne benytte lejligheden til at ønske jer alle en god sommer og takke for et godt og givtigt samarbejde i det forgangne skoleår.

Som I ved, har vi travlt med udviklingen af vores nye vikarmodul ”Tabulex Vikar”. I den forbindelse har vi været glade for at besøge rigtig mange af jer på vores ture rundt til kommunerne. Her hjalp vi bl.a. med at klargøre jeres skemadata til Aula. Vi glæder os til at se resultatet, når skemaudrulningerne for alvor skal i gang i det nye skoleår.

Som tidligere nævnt er ibrugtagningen af Tabulex Vikar udskudt pga. Aula., men hold øje med Trio NYT efter sommerferien. Her vil I blive inviteret til at deltage i et kort webinar vedrørende Tabulex Vikar. Vi forventer, at webinaret vil blive afholdt ultimo august.

Med ønsket om en rigtig dejlig sommer til jer alle!

Med venlig hilsen

Trio-teamet