Trio Nyt! Mulighed for at indlæse backup er fjernet

Trio Nyt! Mulighed for at indlæse backup er fjernet

Trio Nyt! Mulighed for at indlæse backup er fjernet

30 / 7 - 2019

Vi har netop fjernet muligheden for at kunne indlæse lokale backups i Trio.

Vi ved, at nogle af jer har anvendt denne funktion, og vi synes derfor, at det er vigtigt at forklare baggrunden for at fjerne den. 

Årsagerne til at fjerne muligheden for backup er:

1. Trio synkroniserer nu automatisk med skemavisning i Aula
Når du Indlæser en backup i din lokale Trio, vil al skemavisning/vikarvisning osv. for din skole blive slettet for alle (lærere, elever og forældre) i Aula.

Synkroniseringen mellem Trio og Aula kan ikke håndtere, at disse data pludselig bliver ændret fuldstændigt, for så evt. senere at blive ændret tilbage igen. En sådan ændring vil i øvrigt medføre, at alle, der abonnerer på notifikationer, vil modtage en notifikation.

2. ”Revisions-sporet”
Trio kan udover at håndtere personalets tjenestetidsaftaler også afsende information om løntillæg og fraværsregistreringer til de lønsystemer, din skole benytter. Muligheden for at kunne indlæse backups, og derved ændre data, vil fjerne det revisionsspor, der er påkrævet.

Vi ved, at nogle af jer anvender backupfunktionen til at se, hvordan arbejdstidsplanerne så ud på et tidligere tidspunkt. Derfor opfordrer vi til, at du i skoleårets start gemmer en kopi af hver enkelt medarbejders opgaveoversigt som pdf, så du dermed har et sammenligningsgrundlag.

Til information arbejder vi lige nu på en løsning, som kan give dig en ”kigge-adgang” i Trio, så du kan tilgå ”gamle” data – uden at indlæse oven i eksisterende data.

Vi håber på din forståelse for ændringen og ønsker dig fortsat god sommer.