Trio Nyt!

Trio Nyt!

Trio Nyt!

30 / 8 - 2019

Vikar Basis
Vi har planlagt idriftsættelse af IST Vikar Basis den 1. oktober 2019, hvorefter løsningen kan tages i brug på skolerne. Den 16. september 2019 vil 13 skoler gå i planlagt pilotdrift på Vikar Basis.

Kommuner og skoler er velkomne til at kontakte IST, hvis I ønsker at købe uddannelse/kurser i brugen af Vikar Basis.

For bestilling af uddannelse kontakt os på:
Mail: support@tabulex.dk
Tlf.: 4676 1891

Skema-data overført til Aula
Vi kan konstatere, at en del skoler mangler at få skema-data overført til Trios oversigtsskema. Det er vigtigt, at skolerne får dette på plads, da det er en forudsætning for at kunne benytte vores nye Vikar Basis-løsning. Skemadata i Trios oversigtsskema er desuden grundlaget for at få skemadata overført til Aula.

Du kan finde vejledningerne til overførsel af skema fra Tabulex Skemalægning til Trios skemakladde og overførsel fra Trios skemakladde til Trios oversigtsskema her: https://ist.com/dk/vejledninger-tjenestetid.

SFO Admin til Aula Komme-gå system
Gør det nemt for din SFO at administrere medarbejdere, børn og kontaktpersoner til børnene via vores system SFO Admin. 

Med SFO Admin kan SFO’en sikre, at disse oplysninger automatisk bliver tilgængelige i Aula Komme-gå systemet og med mindst mulig administration og vedligehold heraf fremadrettet.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker at høre nærmere om SFO Admin, på:
Mail: salg@ist.dk
Tlf.: 4676 1888

SSO Short Cut widgets fra IST I Aula
De SSO Shortcut Widgets, som vi leverer i Aula, er tilgængelige nu. Det vil sige:

  • Karakterindberetning
  • Fraværsindberetning
  • Tekstopgivelser
  • Forældreadgang til karakter og fravær
  • Fleksible Skemaer
  • Vikar SSO link (virker 1. oktober 2019).

Det er en forudsætning for at kunne tilgå disse SSO Shortcut Widgets, at du på https://tilslutning.stil.dk har godkendt wsi-IDENTIFIKATION. Dette har vi tidligere, via https://tilslutning.stil.dk, sendt alle vores kunder en forespørgsel om.

Vi skal bemærke, at brugere, som er oprettet direkte i brugeradministrationen i Uni-Login (og ikke i et elevadministrationssystem), ikke fungerer i vores SSO Shortcut Widgets. Det skyldes begrænsninger i Uni-Login.

Vi glæder os til at hjælpe dig i gang med vores nye løsninger og samspillet til Aula.