Ibrugtagning af ny Tabulex Vikar-løsning

Ibrugtagning af ny Tabulex Vikar-løsning

Ibrugtagning af ny Tabulex Vikar-løsning

1 / 10 - 2019

I uge 43 går kommunerne i drift med Aula. I den forbindelse vil de skoler, der hidtil har brugt SkoleIntra til vikardækning, have brug for at tage en anden vikarløsning i brug, da Aula ikke indeholder en vikarlægningsfunktion.

IST vil umiddelbart have to løsninger klar til at dække behovet – dels den nuværende vikarfunktion indeholdt i Trio og dels en spritny selvstændig vikarløsning – Tabulex Vikar.  

NYT – Sandkassemiljø til afprøvning af Tabulex Vikar 
For at skolerne kan nå at afprøve den nye vikarløsning, har vi valgt at stille en ”sandkasse” til rådighed fra den 1. oktober 2019. Du tilgår denne via web-adressen: https://vikar-pilot.tabulex.net Her vil du få mulighed for at blive fortrolig med de ændrede arbejdsgange på egne data.  Sandkassemiljøet har ingen synkronisering til Trio og Aula, så du kan trygt øve her. 

Til dig, der anvender Trio til vikardækning i dag 
Vi anbefaler, at du fortsætter med din nuværende vikarløsning i Trio, da de fleste også afregner vikarløn via den indbyggede integration til lønsystemerne. Vi vil gerne teste lønberegningerne på den nye Tabulex Vikar sammen med flere pilotskoler, inden vi frigiver løsningen til alle de kunder, der i dag kører vikardækning og vikarløn via Trio.

Til dig, der anvender SkoleIntra til vikardækning i dag 
Du vil få brug for at tage en anden vikarløsning i brug. Vi foreslår, at du anvender vores nye Tabulex Vikar i forbindelse med overgangen til Aula. Vi sætter den nye vikarløsning i produktion mandag den 7. oktober, hvorefter du kan anvende løsningen.

Imidlertid vil vi i første omgang ikke tillade overførsel af vikardata til brug for lønudbetalinger og behandling i Trio, jf. behovet for yderligere test. Det har heller ikke været en mulighed i det nuværende SkoleIntra. Vi forventer, at alle er i drift på Tabulex Vikar medio december 2019.

Hvis du anvender fleksible skemaer, vil du på den korte bane også have behov for at opretholde de nuværende arbejdsgange, hvor Tabulex Vikar blot erstatter SkoleIntra. Når vi er igennem den udvidede testperiode, vil der være fuld synkronisering imellem Trio og Tabulex Vikar, og dermed kan alle kunder få fuld udnyttelse af det nye vikarmodul.  Vi forventer, at alle er i drift på Tabulex Vikar medio december 2019.

Nogle kommuner har også valgt at fortsætte med at anvende SkoleIntra til vikarlægning i en periode efter uge 43, da de vælger at overgå til ny vikarløsning, når de er blevet undervist i løsningen.

Vi vil fortsat opfordre dig til at holde øje med vores hjemmeside, hvor alle vores åbne kurser i bl.a. Tabulex Vikar vil blive udbudt.Vi vil også i oktober måned tilbyde et kort webinar som introduktion til Tabulex Vikar. Følg med på ist.dk for information om tidspunkt.

Har du husket at bestille overførsel af data til Aula?
Hvis ikke, så er det ved at være sidste udkald. Send os en mail med dine skoleoplysninger, så sørger vi for at åbne for overførslen af data til Aula.

Du er selvfølgelig, som altid, velkommen til at kontakte os på support@tabulex.dk, hvis du ønsker et mere individuelt tilrettelagt kursus/konsulentbesøg enten som skole eller som kommune. 

Du kan læse mere om status på integrationen til Aula her.