Status på integration til Aula

Status på integration til Aula

Status på integration til Aula, 27. september 2019

27 / 9 - 2019

Som de fleste ved, er udrulningen af Aula planlagt til efterårsferien 2019. Vi nærmer os med hastige skridt, og derfor får vi mange henvendelser om, hvad status er i forhold til integrationen af vores løsninger i Aula.

Her får du et overblik.

Har du husket at bestille overførsel af data til Aula?
Hvis ikke, så er det ved at være sidste udkald. Send en e-mail til support@tabulex.dk med dine skoleoplysninger, så sørger vi for at åbne for overførslen af data til Aula. 

Har du allerede bestilt overførsel af data, men kan du ikke se de forventede data i Aulas kalender, skal du gøre følgende: 

Hvis du har IST Tjenestetid (Trio) + IST Elevadministration (TEA)

 • Tjek, at alle lærere er oprettet med korrekt CPR i TEA
 • Tjek, at alle lærere er oprettet med korrekt CPR i Trio
 • Tjek, at klasser er navngivet ens i TEA og Trio
 • Tjek, at dit skema er indlæst i Trios oversigtsskema.

Se eventuelt vejledning her.

Hvis du har IST Tjenestetid (Trio) + KMD Elevadministration (KMD Elev)

 • Tjek, at du har en tilslutningsaftale på WS17 Lille (ba.emu.dk) og wsiIDENTIFIKATION (tilslutning.stil.dk)
 • Tjek, at alle lærere er oprettet med korrekt CPR i KMD Elev
 • Tjek, at alle lærere er oprettet med korrekt CPR i Trio
 • Tjek, at klasser i Trio er navngivet med samme navn som i KMD Elevs felt til Aula klassebetegnelse
 • Tjek, at dit skema er indlæst i Trios oversigtsskema.

Se eventuelt vejledning her.

SSO Shortcut Widgets 
De SSO Shortcut Widgets, som vi leverer i Aula, er tilgængelige nu. Det vil sige:

 • Karakterindberetning – p.t. har vi en kendt fejl, som bliver rettet senest 7.10.19
 • Fraværsindberetning - samme fejl som ovenfor
 • Tekstopgivelser - samme fejl som ovenfor
 • Forældreadgang til karakter og fravær - samme fejl som ovenfor
 • Fleksible Skemaer

Vikar (SSO Shortcut Widget fra nyt vikarmodul virker først fra den 7. oktober 2019). Når brugerne klikker på ovenstående SSO-links i Aula, vil de få vist en ekstra fane i browseren, som giver adgang til skoledata fra IST, uden at brugeren behøver logge på igen. Brugeren kan samtidig i sit oprindelige Aula browservindue fortsætte med at benytte Aula.

Det er en forudsætning for at kunne tilgå disse SSO Shortcut Widgets, at du på https://tilslutning.stil.dk har godkendt wsi-IDENTIFIKATION. Dette har vi tidligere, via http://tilslutning.stil.dk, sendt alle vores kunder en forespørgsel om.

Hvis du har spørgsmål til dette, er du velkommen til at kontakte os.

Vi skal bemærke, at brugere, som er oprettet direkte i brugeradministrationen i Uni-Login (og ikke i et elevadministrationssystem), ikke fungerer i vores SSO Shortcut Widgets. Det skyldes begrænsninger i Uni-Login.

Skemadata til Aulapiloter og ikke- piloter
Hvis din skole skal oprettes med henblik på at kunne overføre skemaer til Aula, skal du kontakte os for at blive oprettet. Herefter vil din skoles skemadata automatisk blive overført hver nat. For de skoler, som er Aula-piloter, overføres data cirka hvert 15. minut.

Hvis din skole IKKE anvender Tabulex TEA, men en anden elevadministrationsløsning, skal du gøre specifikt opmærksom på dette.

Senest fra oktober vil data blive overført automatisk med en forsinkelse på max. 5 minutter for så vidt angår løsningerne Tabulex Fleksible Skemaer og Trio. For Tabulex Vikar vil overførslen være nær realtid.

SFO
Senest fra uge 35 vil alle data vedrørende indmeldte børn overføres - herunder også børn, der kun er indmeldt i skolens SFO - og grupper fra SFO Admin/Tabulex SFO til Uni-Login.

Kontaktpersoner oprettet i SFO Admin/Tabulex SFO vil – hvis de er tildelt web-adgang - også blive overført og få tildelt et Uni-Login.

Har du bestilt IST SFO Admin?
Benytter din kommune Tabulex Elevadministration på skolerne? Så er det vigtigt at bestille SFO Admin på skolerne hurtigst muligt, da SFO Admin er en forudsætning for på en nem måde at kunne få SFO personale og SFO Børn ind i Aulas komme-/gå-system.

SFO Admin henter automatisk oplysninger om SFO-børn fra kommunernes pladsanvisningssystem og kobler det sammen med TEA elevdata. Det sikrer, at SFO personalet nemt kan få overblik over klasser og grupper i SFO’en i Aula fremadrettet.

Vil du høre mere, er du velkommen til at kontakte os på 4676 1888. Alt i alt foregår integrationen planmæssigt, og vi ser frem til udrulningen af Aula i uge 43.

Vil du vide mere om IST integrationer til Aula?
Du er altid velkommen til at kontakte os på support@tabulex.dk.