45 procent af alle skoleledere ønsker et nyt vikarsystem

45 procent af alle skoleledere ønsker et nyt vikarsystem

45 procent af alle skoleledere ønsker et nyt vikarsystem

23 / 10 - 2019

Vidste du, at hele 45 procent af alle skoleledere ønsker et nyt vikarsystem?
Det viser undersøgelsen ”Vikardækning i folkeskolen” af VIVE fra 2019.

Det, som skolelederne savner, er blandt andet muligheden for at effektivisere vikardækningen, så de kan skabe tid til det, der virkelig gælder, nemlig at eleverne kan lære mere - også i lærerens fravær. Det kræver, at vi tænker kvalitet ind i vikardækningen i en langt højere grad, end hvad de eksisterende løsninger giver mulighed for.

Vikarlæggeren Pro effektiviserer og højner kvaliteten
Vi står klar med en helstøbt og langsigtet løsning – Vikarlæggeren Pro.

Udover at effektivisere og lette den administrative byrde ved vikardækningen tager Vikarlæggeren Pro også højde for vikarens kompetencer og erfaring; parametre, der for den enkelte vikardækker kan være svære at bringe i spil med bare 15 skemaændringer, 8 vikarer og et enormt tidspres i morgentimerne.

Få mere tid til det vigtigste
Grundskolens ve og vel ligger os rigtig meget på sinde. Med Vikarlæggeren Pro hjælper vi grundskolerne med at spare tid og ressourcer, samtidig med at den faglige kvalitet i den enkelte skoleklasse højnes.

Vi kan med Vikarlæggeren Pro være med til at sikre de bedst kvalificerede vikarer til undervisningen af eleverne i grundskolen.

Vil du vide mere?
Vikarlæggeren Pro forventes lanceret i starten af 2020.

Hvis du vil vide mere om Vikarlæggeren Pro, er du velkommen til at kontakte os på telefon 4676 1888 eller mail salg@ist.dk

Læs evt. mere om Vikarlæggeren Pro på ist.dk.