Status på Tabulex Vikar

Status på Tabulex Vikar

Status på Tabulex Vikar

6 / 12 - 2019

Tak for god feedback
Først og fremmest en stor tak til alle jer, der giver os god og brugbar feedback om Tabulex Vikar.

Det betyder rigtig meget for os, at vi har en god dialog med brugerne, så vi kan give jer den bedste løsning at arbejde med.

Hvad er status?
Forbedring af svartider og drift Tabulex Vikar blev desværre ramt af et nedbrud fredag d. 29. november om eftermiddagen. Nedbruddet skyldtes, at der blev begået fejl i forbindelse med, at vi forsøgte at genoprette invalid data for nogle skoler Det beklager vi dybt.

Siden lanceringen har vi haft fokus på at forbedre svartider og stabilisere driften, da vi indimellem støder på dataudfordringer, når vi skal synkronisere data imellem forskellige løsninger. 

Uanset at vi har testet løsningen rigtig godt, så vil der erfaringsmæssigt altid være fejl, der skal rettes, når en ny kompleks løsning skal sættes i drift. Det har vi også haft, og vi arbejder fortsat på at optimere hastigheden yderligere.

Vi lytter til jeres ønsker
Jeres gode tilbagemeldinger er årsag til, at vi nu vælger at omprioritere vores arbejde med løsningen, så vi giver jer det, I efterspørger mest, før noget andet. 

Vi ved, at I har et stort ønske om en Widget til visning af fravær i Aula. Da Aula ikke selv har planer om at udbyde denne visning, har vi valgt at prioritere udvikling af denne frem for andre funktioner. Fraværs Widget til Aula kommer til at koste 2.016 kr. pr. år pr. skole. Vi forventer, at løsningen er tilgængelig i januar.

Desuden efterspørger I muligheden for notifikationer/sms til vikarer og vikartilgængelighed samt muligheden for, at løsningen selv giver et vikarforslag. Derfor har vi også opprioriteret opgaver i forhold til Vikarlæggeren Pro, der netop indeholder disse funktioner. Denne løsning kan tilkøbes.

Ovennævnte ændring i prioritering af ønsker betyder, at følgende større funktioner vil blive leveret således:

  • Lønsynkronisering kommer i Q1
  • Udbygning af vikarforslag kommer i Q1
  • Synkronisering af opgaver fra Trio, der udløser fravær (kursus, lejrskoler) er klar inden næste skoleår
  • Gårdvagtskema er klar inden næste skoleår.

Vi håber på jeres forståelse for denne omprioritering, og vi glæder os til at give jer de funktioner, I ønsker.

AULA
Vi gør opmærksom på, at IST ikke har modtaget betaling fra KOMBIT i forbindelse med de store udgifter, som vi har haft til udvikling af den nye vikardækning og de andre snitflader m.v. til AULA.

Overførsel af skemaoplysninger
Hvis I har ønske om at få skemaoplysninger overført til andre leverandører, fx Min Uddannelses ugeplan widget, er I velkomne til at kontakte os og tilkøbe en snitflade hertil.

Kontakt os
Hvis du vil vide mere, er du som altid velkommen til at kontakte os på support@tabulex.dk.