IST och Covid-19

IST och Covid-19

IST och Covid-19

16 / 3 - 2020

IST har som en del av våra ISO 9001- och ISO 2700-business continuity-planer processer på plats för kritiska situationer, för att vår verksamhet ska fortsätta att fungera och så att kunder och användare upplever minst möjliga konsekvenser av en ovanlig situation. På IST följer vi rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten.

Social Responsibility
Vi känner ett stort ansvar gentemot samhället. För att minimera belastningen för sjukvården har vi därför fattat beslut som påverkar både IST-anställda, -kunder och -användare. Vi arbetar enligt en försiktighetsprincip och vi följer regeringens rekommendationer direkt. Vi väntar inte på att det ska bli en order.

Den digitala infrastrukturen
Eftersom IST är ett företag som verkar i flera länder med mycket interaktion är vi vana att jobba mycket online. Vi har därför den interna infrastrukturen på plats så att vi kan hantera de flesta av uppgifterna hemifrån. Detta innebär att vår utveckling inte stoppas, och du kan precis som vanligt komma i kontakt med oss.

Drift
I relation till driften av våra system har risken för problem inte ökat med den här situationen. Trots detta har vi granskat reservplaner och gjort ytterligare riskbedömningar. De människor som arbetar med vår drift, vars kompetenser är nödvändiga för att säkerställa att de är stabila och välfungerande, arbetar på olika kontor i olika länder. Detta minimerar risken för ledinfektion.

Support och möten
Vår kommunikation med användare i relation till support sker som vanligt. De anställda som arbetar med detta kan arbeta från IST:s kontor eller hemifrån.
 

Förändring av IST:s klassrumsutbildningar

Med bakgrund i utvecklingen av covid-19 och Folkhälsomyndighetens rekommendationer kommer IST AB att genomföra planerade kurstillfällen under våren 2020 online istället för i våra lokaler i Stockholm eller Växjö. Trots den utmanande situation vi befinner oss i vill vi på detta sätt erbjuda våra kunder den utbildning de har behov av. Förändringen sker från och med nu, och tills vidare.
 

Läs den fullständiga informationen genom att klicka här!