Situationen i dag - en sand historie om en lærers dag i Norge, april 2020

Situationen i dag - en sand historie om en lærers dag i Norge, april 2020

Situationen i dag - en sand historie om en lærers dag i Norge, april 2020

2 / 4 - 2020

Hos IST stræber vi efter, at folk lærer mere hver dag. Det gælder for alt, hvad vi gør, og i denne periode med Corona-krisen ser det ud til, at vi - nu mere end nogensinde - har brug for at hjælpe hinanden med at lære mere. 

Mange gør en stor indsats for at hjælpe med at gøre denne "nødsituation", som vi oplever, så normal som muligt, især for alle vores børn og unge. Af særlig interesse for os er naturligvis lærerne. 

Vi har en masse kontakt med lærere hos IST, og vi er meget imponerede over den måde, lærerne håndterer situationen på. Lige som lærerne håber vi at få det bedste ud af en umulig situation ved at give vores børn mulighed for at lære mere. 

Når skoler lukkes i tre ud af de fire lande, hvor IST har kontorer, og gymnasier lukkes i det fjerde, ønsker vi at fortælle historierne om disse hverdagshelte - lærerne. 

Vi opfordrede lærerne til at fortælle, hvordan de takler situationen. Måske kan vi lære af hinanden og blive inspireret på tværs af lande. 

I Norge talte vi med Liv Elisabeth, som underviser 4. klasse i en norsk folkeskole i Nittedal. 

Hvad er dine største udfordringer med hensyn til fjernundervisning?
I en almindelig klasse er der normalt stor forskel på, hvor meget hjælp og støtte eleverne får  derhjemme. Nu hvor al undervisning skal foregå online, er det vigtigt at huske på dette, så flest muligt kan løse deres opgaver. I mit team har vi valgt at bruge den læringsplatform, som de studerende er mest bekendt med. Den første uge var der stor frustration hos både studerende og forældre, men også hos lærere, fordi der var for meget pres på systemet. Derudover ved de fleste forældre kun lidt om værktøjet. 

Derfor valgte vi at sende daglige skemaer, som eleverne skulle arbejde med. På den måde blev de studerende ikke så afhængige af blot at bruge læringsplatformen til at arbejde. 

Det faktum, at eleverne indsender opgaver og kan sætte hak ved udført arbejde direkte i læringsplatformen, giver os lærere et godt overblik over, hvordan eleverne arbejder. For at få eleverne til at læse hver dag bruger vi Lesemesteren.no og Aftenposten Jr., som begge har åbnet adgang for alle elever. På Lesemesteren.no kan lærere gå ind for at se, hvad hver elev læser, ligesom vi kan tjekke eleverne gennem MultiSmart Øving i matematik. 

Alle disse værktøjer er meget nyttige for os lærere. 

Hvordan holder du kontakten med de studerende?
I slutningen af den første uge med fjernundervisning kunne jeg se, at ikke alle elever havde været på alle læringsplatforme. Så kontaktede jeg forældrene og bad om elevernes telefonnumre. Efter at have talt med hver enkelt på telefonen kunne jeg hjælpe eleverne videre, så de fik den hjælp, de havde brug for. Derudover oprettede jeg en klassechat, så alle kan tale med hinanden. Nye retningslinjer fra kommunen siger, at lærere skal tale med deres elever mindst en gang om ugen og ”mødes” en gang dagligt, for eksempel på Zoom. 

Tror du, at den digitale infrastruktur er på plads til fjernundervisning?
Vores studerende kender brugen af den nuværende læringsplatform, så vi valgte at fortsætte med at bruge den. 

Manglen på digitalt udstyr i skolen (der er ikke nok pc'er eller iPads) forhindrer os i at kunne udnytte den digitale infrastruktur i skolen. For at tackle dette undersøgte skolen, hvilket udstyr eleverne havde hjemme. De familier, der havde brug for det, kunne låne iPads med hjem. 

Ellers prøver nogle lærere at bruge Zoom i elevernes frokostpause, så eleverne kan se hinanden. I min klasse spiser vi frokost sammen på Zoom. Det er dejligt at se hinanden, og jeg forbereder også en lille quiz eller et spil for at tilføje følelsen af fællesskab. 

Der har været et par dage med en stejl indlæringskurve for alle nu - både elever, lærere og forældre! 

Hvad er din største bekymring I forhold til, om eleverne rent faktisk lærer noget?
Jeg er mest bekymret for de elever, der har særlige udfordringer i en normal skoledag, hvad enten det er fagligt eller socialt. Dette er børn, der har brug for ekstra støtte dagligt fra os lærere, som de nu ikke får. Jeg prøver at tilpasse lektionerne, så godt jeg kan, til dem, der har brug for det. 

Jeg ved, at der er et stort pres i mange familier - især i familier med mange børn, og hvor begge forældre måske har socialt kritiske opgaver. Det er vigtigt ikke at lægge for stor en byrde på disse familier.  

Hver elev lærer stadig noget i denne tid, bare på en anden måde! Jeg synes, det er vigtigt, at lærerne sænker deres forventninger i forhold til elevernes præstation i denne periode og I stedet fokuserer på at bidrage til elevernes velbefindende.