Håndtering af fraværskoder og visning af fremtidigt fravær i Tabulex Vikar

Håndtering af fraværskoder og visning af fremtidigt fravær i Tabulex Vikar

Håndtering af fraværskoder og visning af fremtidigt fravær i Tabulex Vikar

30 / 6 - 2020

I fremtiden vil du kunne se en oversigt over alt fravær for en given periode.

Du vil også kunne se fravær, der er oprettet uden for en medarbejders ansættelsesperiode. Det er ikke muligt at se fravær, der ligger uden for et ansættelsesforhold i skemaet, selvom dette godt kan oprettes.

Fremover vil der være et menupunkt, hvori der åbnes en boks med alt fravær for en given periode.

Vi arbejder desuden på en ny feature i Tabulex Vikar, som vil validere gamle fraværskoder med nye fraværskoder.

I forbindelse med det nye skoleår kan fraværskoderne skifte interne koder i systemet. Dette sker, hvis du skifter – eller opretter - nye koder. Derfor kan det fremover være nødvendigt at foretage et manuelt match mellem den nye og den gamle, nu ugyldige, fraværskode. Den nye feature sørger for, at du får en advarsel, når du logger på Tabulex Vikar, hvis du skal foretage et sådant match.