Trio nyt! Overførsel af skema til Aula

Trio nyt! Overførsel af skema til Aula

Trio nyt! Overførsel af skema til Aula

6 / 8 - 2020

Lige nu er rigtig mange skoler i gang med at overføre skemaer til Aula på en gang. Det betyder, at alle nye skemaer sættes i kø og bliver overført til Aula i den rækkefølge, vi modtager dem.

Du skal blot sørge for, at skemaerne er placeret i Trios oversigtsskema, så sørger vi for resten. Husk at sikre dig, at navngivningen af klasser og hold er fuldstændig ens i hhv. Trio og TEA - eller andet elevadministrativt system.

Tilsvarende skal alle initialer på personalet stemme fuldstændig overens i begge systemer.