IDA redesignes sammen med brugerne

IDA redesignes sammen med brugerne

IDA redesignes sammen med brugerne

3 / 9 - 2020

I 2021 lancerer vi en ny version af vores løsning Daginstitution/SFO Personale (IDA), der bruges til administration af institutionens eller SFO'ens personale.

Ændringerne til IDA er kommet til verden i samarbejde forskellige repræsentanter fra SFO og dagtilbud, som har givet deres input og ønsker. Vi har forsøgt at indarbejde disse ønsker og er nu klar til at vise resultatet for brugerne på en række workshops.

Vil du med på webinar?
Vi vil gerne invitere dig til et webinar, hvor du kan se status på fornyelsen af IDA og høre mere om tidsplanen. Webinaret vil løbe af stablen torsdag den 22. oktober kl. 10.00. Tilmeld dig via ist.dk/kurser.