IST stärker upp styrelse och koncernledning

IST stärker upp styrelse och koncernledning

IST stärker upp styrelse och koncernledning

18 / 9 - 2020

Under IST Groups bolagsstämma den 17 september 2020 valdes Mats Gunnarsson och Mikael Folkesson in som nya ledamöter i styrelsen. Mats Gunnarsson tar över rollen som tillförordnad VD för bolaget och Torbjörn Karlsson samt Mikael Wahlberg kliver in som Executive Vice Presidents för IST Group.

Mikael Folkesson och Mats Gunnarsson är nya ledamöter i styrelsen för IST Group.

Mats Gunnarsson och Mikael Folkesson har båda har en bakgrund inom företaget vilket ger dem god insikt i verksamheten. I maj valdes även Catarina Mård Löwenadler in som ny ledamot i styrelsen.

”Jag är mycket glad över att ha dessa personer i styrelsen. Med deras kunskap och erfarenhet står vi väl rustade för framtiden. Vår vision är att alla ska få de bästa förutsättningarna att lära sig mer, och nu tar vi nästa steg”, säger Björn Sundeby, styrelseordförande för IST Group AB*.

Mats Gunnarsson tar även över rollen som tillförordnad VD för IST Group. I nära dialog och samarbete med styrelseordförande Björn Sundeby och styrelsen kommer de tillsammans ansvara för företagets övergripande strategi och inriktning.

Företaget stärker även upp den operativa verksamheten, där Torbjörn Karlsson och Mikael Wahlberg blir Executive Vice Presidents. Båda har mångårig erfarenhet från branschen och företaget, och de tar nu plats i koncernledningen för IST Group tillsammans med Martin Ludvigsson Wallette, CFO. Tillsammans med övriga medlemmar i koncernledningen kommer de sörja för en fortsatt stark utveckling och planerad tillväxt under kommande år.

Kundnyttan i fokus 

Ett starkare verksamhetsfokus där kundnyttan står i centrum genomsyrar hela företaget och är en uttalad marknadsstrategi framåt.

”2020 har varit ett intensivt år för oss på IST. Vi har gjort stora förändringar - förändringar som varit nödvändiga och som gör att vi idag har ett helt annat utgångsläge än tidigare. Dagens organisation är bättre anpassad för marknaden, där vi nu kommer närmare våra kunder och användare. Vi ser med tillförsikt fram emot 2021 – prognosen påvisar att det kommer blir ett av ISTs ekonomiskt starkaste år någonsin”, säger Björn.

----------------------

* ISTs styrelse består av Björn Sundeby (styrelsens ordförande) samt ledamöterna Catarina Mård Löwenadler, Mats Gunnarsson, Mikael Folkesson och Gösta Sundberg (suppleant).