Trio Nyt!

Trio Nyt!

Trio Nyt!

23 / 2 - 2021

Vi er beklageligvis nødt til at stoppe download af Trio 2.20.1 igen, da der er fundet en ny variant af tidligere fejl.

Har du allerede opdateret til 2.20.1 og ønsker at fremskrive, skal du være opmærksom på, at du SKAL sikre, at alle faneblade er lukkede, før du skifter til et nyt skoleår.

Du kan roligt arbejde som normalt i indeværende skoleår

Vi knokler på at blive klar med en ny version og giver naturligvis besked, så snart den nye version er klar til download.

Vær opmærksom på, at Microsoft Defender SmartScreen muligvis vil bede om en ekstra verificering, inden du opdaterer Trio til 2.20.1. Du kan roligt klikke på ”Flere oplysninger” og vælge ”Kør alligevel”. 

Nyheder
Med denne opdatering af Trio implementeres den nye skoletype: ”Arbejdstidsaftale: A20”. Skiftet fra ”OK15/OK18” til ”Arbejdstidsaftale: A20” gælder for alle skoler. Trio kan naturligvis også fortsat anvendes af private skoler og skoler med lokale aftaler. OBS! For at sikre at Trio fungerer korrekt, er det vigtigt, at alle, der anvender Trio på den enkelte skole, har samme versionsnummer, inden Trio benyttes.

Når du fremskriver Trio til skoleåret 2021/22 på sædvanlig vis, konverteres dine data efterfølgende automatisk til ”Arbejdstidsaftale: A20” (se evt. vejledningen “Fremskrivning til skoleåret 2021/22, konvertering til A20” for yderligere information).

Når du fremskriver, og data efterfølgende konverteres, skal du være opmærksom på følgende:

 • Bruttotiden bliver ændret til 1924 for stillingstyperne ”Lærer” og ”Børnehaveklasseleder” jf. aftalen. Ønsker du en anden bruttotid, kan du efterfølgende ændre det i Grunddata | Institution | Stillinger (til orientering kan det oplyses, at bruttotiden for det kommende skoleår netop er 1924).
 • Der tilføjes to nye aktivitetstyper under fanen Grunddata | Institution | Aktivitetskategorier | Opgaver: ”Lejrskole inkl. rådighedstid” og ”Lejrskole ekskl. rådighedstid” (jvf. A20, §12. stk. 8), som erstatter den nuværende ”Lejrskole”, som slettes. Du skal selv slette lejrskoler i Tjenestetid |Opgaver, hvis de er oprettet med andre typer end ”Lejrskole” (fx (Opg.) Udl.uv-tillæg, ingen tid). For yderligere information se evt. vejledningerne ”Grunddata” og/eller ”Tjenestetid” på supportsiden.
 • I Tjenestetid | Opgaver er det nu muligt at angive ”Estimeret tid” på de enkelte opgaver. Vær opmærksom på, at funktionen ”Erstat feltets værdi” ikke er implementeret endnu.
 • I Tjenestetid tilføjes et nyt faneblad: ”Estimeret tid”. For yderligere information se evt. vejledningen ”Tjenestetid” på supportsiden.
 • Følgende selvoprettede kategorier, som ikke er i brug, bliver slettet i forbindelse med fremskrivning til kommende skoleår: stillingsbetegnelser, aktivitetstyper (Grunddata | Institution | Aktivitetskategorier), fraværskoder og fag. Hvis du ønsker at bevare disse i 2021/22, skal du sørge for at tilknytte dem til en medarbejder el.lign. i indeværende skoleår.
 • Vedrørende ”Puljer” i Grunddata | Institution | Aktivitetskategorier: Anførte flueben ved beskæftigelsesgrad- og/eller dagstypeafhængighed nulstilles ved konverteringen til A20. Du skal selv reetablere disse manuelt i det kommende skoleår, hvis du ønsker, at en given pulje skal være beskæftigelsesgradafhængig og/eller baseres på dagstype. Du kan se i skoleåret 2020/21, hvordan dine puljeindstillinger er sat op.
 • Hvis du har oprettet undervisning i Tjenestetid | Undervisning uden klasse/hold, bliver det ikke fremskrevet.
 • Opgaveoversigten med ”Estimeret tid” vil først være klar med den næste opdatering af Trio. 

Som vi skrev i Trio NYT d. 8. februar: Hvis du allerede har fremskrevet til kommende skoleår i Trio 2.19, er der nogle ting, du skal være opmærksom på, når du opdaterer Trio fra version 2.19 til 2.20.1, da konverterings-proceduren er lidt forskellig afhængig af, hvilket skoleår du sidst stod i, da du arbejdede i Trio. Du kan finde information her.

Ændring vedrørende overførsel af skema til oversigtsskemaet I Trio 2.20.1 er der lavet en ændring, når du overfører skema til oversigtsskemaet. Hvis du markerer ”Vælg periode” vil ”Fra dato” altid være dags dato.

Trio, version 2.21 (maj måned) Som tidligere oplyst, implementerer vi elementerne i den nye arbejdstidsaftale gradvist.

I Trio 2.21 vil ”Estimeret tid” bl.a. være tilpasset vedrørende:

 • Opgaveoversigter
 • Lister og forespørgsler
 • Trio+.