How can technology add value to a child's learning?

How can technology add value to a child's learning?

How can technology add value to a child's learning?

26 / 2 - 2016

Colin Hegarty resonerar kring hur teknik kan bidra till barns lärande, inom Virgins fokusprojekt “The future of education”.

Läs mer här: https://www.virgin.com/disruptors/seven-ways-education-can-benefit-from-technology

Se även: https://hegartymaths.com/