Snabbspår för nyanlända lärare och förskollärare

Snabbspår för nyanlända lärare och förskollärare

Snabbspår för nyanlända lärare och förskollärare

26 / 2 - 2016

Regeringen har gett sex lärosäten i uppdrag att arbeta fram ett snabbspår för nyanlända lärare och förskollärare. Universiteten planerar två eller tre kursstarter per år och lärosäte. 

Projektet är ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen, skolhuvudmän och arbetsmarknadens parter samt Örebro universitet, Stockholms universitet, Göteborgs universitet, Linköpings universitet, Malmö högskola och Umeå universitet.

Läs mer här: http://www.mynewsdesk.com/se/orebro_universitet/pressreleases/snabbspaar-foer-nyanlaenda-laerare-och-foerskollaerare-1315113