Debattinlägg – Barn på undantag.

Debattinlägg – Barn på undantag.

Debattinlägg – Barn på undantag.

26 / 2 - 2016

Hur bör fördelningen av resurser se ut för att även barn med ”osynliga handikapp” ska få det stöd de behöver?

Rektorn på Kunskapsskolan i Uppsala, Kerstin Larsson, menar att det saknas en fungerande modell för att fördela kommunala resurser så att de kommer barnen som bäst behöver dem till nytta. Dagens system som är baserat på socioekonomiska faktorer utesluter ofta barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt friskolorna vilket i praktiken innebär att elever i stort behov av stöd kan stå utan.

Läs mer här: http://www.unt.se/asikt/debatt/barn-pa-undantag-4095777.aspx