Ofta svår skolgång för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Ofta svår skolgång för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Ofta svår skolgång för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

26 / 2 - 2016

Riksförbundet Attention genomförde under oktober 2015 en enkätundersökning riktad till vårdnadshavare med barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) i skolåldern. Gensvaret var stort, 1707 personer svarade på enkäten.

Enligt skollagen har alla elever rätt till stöd för att klara undervisningsmålen. Trots det visar Attentions enkät att skolan fortfarande inte möter elevernas behov.

Att eleverna inte får det stöd de behöver ger konsekvenser som påverkar hela familjen. Svaren i enkäten visar att bristen på rätt stod har lett till att eleverna inte vill gå till skolan, att de tappar även i andra ämnen, mobbning och till och med att elever tvingats byta skola.

Läs mer här: http://attention-riks.se/wp-content/uploads/2016/01/rapport-skolenkat-2015.pdf