De nominerade till Guldtrappan 2016 är utsedda!

De nominerade till Guldtrappan 2016 är utsedda!

De nominerade till Guldtrappan 2016 är utsedda!

26 / 2 - 2016

Utmärkelsen Guldtrappan delas ut till skolhuvudmän som arbetar långsiktigt och strategiskt utifrån styrdokumenten för ett framgångsrikt digitalt lärande i skolan, med gott ledarskap för kompetensutveckling och kollegialt lärande, digitala lärresurser och nätbaserat samarbete.

De åtta utvalda kandidaterna är Kalmarsunds gymnasieförbund, Linköpings kommun, Sandvikens kommun, Simrishamns kommun, Sollentuna kommun, Stockholms stad, Sundsvalls kommun och Västerås stad.

PARTERNA BAKOM PRISET är Skolverket, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Vinnova, Skolchefsföreningen, Sveriges Skolledarförbund, itslearning AB, Gleerups Utbildning AB, Liber AB, Modellen/Infomentor, Netsmart AB, samt initiativtagarna stiftelsen DIU och Sveriges Kommuner och Landsting, vilka alla medverkar aktivt i bedömningsarbetet

Vinnaren utses vid konferensen Framtidens lärande 11-12 oktober.

Läs mer här: http://www.diu.se/guldtrappan/Pressmeddelande_Guldtrappan_20160211.pdf