Lärplattor i förskolan utvecklar barns kommunikation

Lärplattor i förskolan utvecklar barns kommunikation

Lärplattor i förskolan utvecklar barns kommunikation

26 / 2 - 2016

Ny forskning visar att användandet av appar och lärplattor bidrar till att utveckla barns kommunikation. Forskningen baseras på drygt ett års fältstudier och fokussamtal med pedagoger på utvalda förskolor i Uppsala.

Forskningsprojektet har varit ett samarbete mellan Stockholms universitet och fyra kommunala förskolor i Uppsala. Susanne Kjellander, filosofie doktor i didaktik vid barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen på Stockholms universitet, har varit ansvarig för studien. Hon upplever att kommunikationen blir annorlunda med lärplattor i undervisningen.

Läs mer: http://www.unt.se/uppland/uppsala/appar-underlattar-undervisningen-4115098.aspx