Geografisk analys effektiviserar utbildningssektorn

Geografisk analys effektiviserar utbildningssektorn

Geografisk analys effektiviserar utbildningssektorn

21 / 3 - 2016

I utbildningssektorn, där effektiv resursanvändning numera är viktigare än någonsin, kan smarta verksamhetsstöd som integrerar geografisk analys underlätta vardagen, inte minst när det gäller planering av nya skolor och planering av verksamheten baserat på ett föränderligt elevunderlag.

När skolplatser ska planeras utifrån elevernas behov och individuella val ställs kommuner ofta inför en komplex utmaning, säger Hampus von Platen på IST, som i många år har utvecklat verksamhetsstöd för skolans värld baserade på QlikView och tidigt såg behovet av att addera geografisk analys.

Med IdevioMaps inbyggt i vår analyslösning får kunderna tillgång till enkel och kraftfull geografisk analys. Att kunna överblicka elevunderlag, skolval och elevernas geografiska närhet till skolor på en karta underlättar arbetet med att dra slutsatser utifrån nutid och framtid. Det ger i sin tur användarna ett försprång som i förlängningen leder till ett bättre beslutsfattande och ett mer effektivt resursutnyttjande, säger Hampus von Platen.

Genom att kunna överblicka stora datamängder i kartform snarare än i tabellform blir planeringen mer överskådlig och lättare att överblicka. Det frigör dessutom nya analysmöjligheter.

http://www.xn--fretagsverksamhet-zzb.se/fretagsoptimering/bestlutsstod-it/geografisk-analys-effektiviserar-utbildningssektorn