Rekord för IST Konvent

Rekord för IST Konvent

Rekord för IST Konvent

18 / 4 - 2016

Över 500 deltagare var med och gjorde IST Konvent 2016 till en succé! IST ordnar vartannat år detta kundevent för personal inom skola och kommun och årets upplaga var på många sätt det mest lyckade hittills. Deltagare från hela Sverige var på plats under två dagar för kunskapsutbyte, fortbildning och föreläsningar. Nytt för året var att de olika parallella föreläsningsspåren tydligare var kopplade till olika yrkesroller och intresseområden, som lärare, skolledare och administration, vilket gjorde det lättare för deltagarna att välja det som passade dem bäst. 

Camilla Gustavsson, Regional Product Manager på IST berättar mer. ”Det främsta syftet med konventet är att vi vill ge våra kunder en bild av vart vi är på väg. Vad händer inom IST, vad är på gång? Samtidigt vill vi ge dem möjlighet att träffa kolleger från andra delar av landet och utbyta kunskaper och erfarenheter. IST Konvent ger dem möjligheten att se nya saker – lösningar, applikationer och funktioner – som de kanske inte har ännu, men också att få mer information, tips och tricks om sådant som de jobbar med till vardags.”

En av de föreläsningar som var mycket uppskattade var ”Morgondagens lärande” där Fredrik Karlsson på IST berättade om det nya Lärandeerbjudandet från IST, där bland annat integrationen med Google Apps for Education är en central del av lösningen. En annan var ”Betygen i fokus” där nya krav eller rekommendationer från myndigheter varvas med genomgång av hur detta hanteras praktiskt i ISTs system. Avslutningstalare var rektor Lina Axelsson Kihlblom, också ett mycket uppskattat inslag och en inspirerande avslutning på dessa två dagar.

IST tackar alla fantastiska deltagare för att de var med och gjorde 2016 års konvent till en stor succé!