IST levererar skoladministrativt system till sex kommuner.

IST levererar skoladministrativt system till sex kommuner.

IST levererar skoladministrativt system till sex kommuner.

29 / 8 - 2016

IST har vunnit en unik upphandling där sex kommuner gått samman om att anskaffa en ny lösning för skoladministration. Kommunerna Boxholm, Kinda, Vimmerby, Ydre, Åtvidaberg och Ödeshög har slutit ett gemensamt avtal med IST via sitt kommunalförbund ITSAM.

- Många av kommunerna som ingår i ITSAM har sedan många år varit kunder till IST. Det är oerhört roligt att de nu tillsammans tar steget över i vår nya generations system, säger Camilla Gustavsson, Regional Product Manager, IST.

Det har aldrig tidigare skett att sex kommuner tillsammans skaffar en gemensam lösning på detta sätt. Kommunerna ser stora fördelar med att göra en gemensam satsning via en enda partner.

– Det är inte bara ekonomiska fördelar för våra medlemskommuner utan också en trygghet att få vara med och forma och ställa krav i ett tidigt skede, framhåller Susanne Korduner, förbundsdirektör, kommunalförbundet ITSAM.

De sex kommunerna har varit kunder till IST länge och insåg att det kunde finnas stort värde i att ha en och samma lösning, istället för flera olika uppsättningar system. Man har sedan tidigare gemensam IT-drift och det finns stora möjligheter till positiva synergieffekter med denna nya lösning, där möjligheterna till effektivisering och att enklare kunna hjälpa varandra väger tungt.

Arbetet inom projektet har skett i nära samarbete mellan IST och kommunalförbundet ITSAM. Mötena har varit många och täta, dialogen rak och uppriktig. Det kommunerna via ITSAM efterfrågade stämde mycket väl överens med ISTs erbjudanden och tidplan för införandet.

– Varje kommun har haft en representant i styrgruppen som gemensamt arbetat fram behovsanalys och kravspecifikation med fokus på funktion, inte system. Ett mycket framgångsrikt koncept, anser Henrik Röste, strateg, kommunalförbundet ITSAM. 

Det nya systemet införs successivt där IST Förskola är först ut. Detta införs i alla sex kommunerna under 2016, sedan följer övriga verksamheter i ”åldersordning” - grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning. Under 2017 tas IST Skola i drift och lösningen i sin helhet ska vara på plats under 2018.

För mer information, kontakta gärna:
Camilla Gustavsson, Regional Product Manager, IST: camilla.gustavsson@ist.com eller 0470-70 71 51
Henrik Röste, Strateg, Kommunalförbundet ITSAM: henrik.roste@itsam.se eller 0494-197 10