This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Support
Administratör
Elev
Förälder
Lärare

Pressmeddelande: IST stärker upp koncernledningen

Publicerad 22 september 2022


Håkan Furevik och Mikael Wahlberg tilldelas gemensamt rollen som vice VD för IST-koncernen. Tillsammans kommer de ha det fulla operativa ansvaret att leda koncernen och ytterligare stärka företagets marknadsposition framåt.

Håkan Furevik kommer, utöver sitt nuvarande uppdrag som VD för bolagets svenska verksamhet, även att ansvara för den koncernövergripande, operativa ledningen tillsammans med Mikael Wahlberg. De kommer att ha ett delat uppdrag som vice VD för IST-koncernen och förändringen träder i kraft omedelbart.

”Mikael Wahlberg och Håkan Furevik kommer inneha det operativa ansvaret för IST Group framåt. Under deras ledning tar vi nu nästa steg mot att nå vår målsättning, där fokus på användarvänlighet är centralt. Vi ska stärka vår nuvarande marknadsposition men också expandera på tillväxtmarknader. Nu har vi en bra grund för detta.”

Björn Sundeby, grundare, styrelseordförande och VD för IST Group

Håkan Furevik tillträdde som VD för IST Sverige i februari i år. Dessförinnan var han VD för det snabbväxande Admentum, ett företag som han var med och startade 2013 och som IST förvärvade 2021. Han har också en bakgrund som lärare och rektor, viktig erfarenhet som han tar med sig in i rollen.

Mer synergier och utökat samarbete

I samband med att Håkan kliver in i rollen som vice VD för IST Group tar han också över det övergripande ansvaret för företagets norska bolag IST AS. Den svenska och den norska verksamheten kommer framåt drivas gemensamt, med målet att bättre nyttja synergier och ytterligare effektivisera verksamheten. Ole-Christian Braathen, Country Manager för IST AS, kommer operativt ansvara för verksamheten i Norge.

Håkan Furevik, vice VD för IST Group: ”Jag ser fram emot att fortsätta utveckla vårt starka erbjudande tillsammans med medarbetare, kunder, användare och partners. Nu tar vi nästa steg mot en ökad marknadsnärvaro, en större användarvänlighet och ett utökat samarbete med branschkollegor. Tillsammans kan vi erbjuda innovativa lösningar som förbättrar helhetsupplevelsen för våra användare. Vi ser också många synergier med att vår svenska och norska verksamhet går samman. Det blir en spännande resa.”

Mikael Wahlberg tillträdde i maj rollen som Chief Operating Officer. Nu kliver han alltså in i rollen som vice VD för koncernen. Med en lärarexamen i bagaget och med över 20 år inom IT-branschen, varav flera roller inom både teknik och marknad på IST, ser han nu fram emot en spännande tid.

”IST har en unik position på marknaden. För att behålla den krävs innovation och nära samarbeten, både med kunder och slutanvändare men också med partners. Tillsammans ska vi erbjuda de bästa lösningarna för våra användare, både på våra hemmamarknader men också utifrån ett bredare perspektiv. Det är en viktig och spännande resa som vi redan har påbörjat.”

Mikael Wahlberg, vice VD för IST Group.