This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Fasta utbildningar

IST Lärande Förskola

IST Lärande Förskola

Plats: Online
När:  15 september, 2021,  09:00 - 12:00

En basutbildning i programmets funktioner som ger en förståelse för helheten och flödet mellan Extens/IST Administration och IST Lärande Förskola. Du får också tips och tricks kring användandet av systemet.

FSKFörskola & Fritidshem
En kvinna sitter med ett barn i knät och brevid två barn och leker vid ett bord.

En grundutbildning för pedagoger och andra intresserade roller på förskolor som har IST Lärande förskola som vill ha en genomgång av programmets grundläggande funktioner.

Vi tittar på Planering, Aktiviteter och Utvecklingssamtal och hur du kan jobba med dessa för planering, genomförande och uppföljning. Utbildningen ger dig en förståelse för helheten och flödet mellan Extens/IST Administration och IST Lärande Förskola, samt tips och tricks kring användandet för att spara klick och tid. Vi tittar även på Bloggen, ett viktigt verktyg för förskolan att visa upp sin verksamhet och dela information med vårdnadshavare.

Antal platser: 10

Pris: 2495:- (ex.moms) per person

Efter avslutad kurs kommer du att kunna:

Planering och Aktiviteter

Genomförande och Uppföljning

Utvecklingssamtal

Bloggen

Flödet mellan IST Lärande och Extens/IST Administration

Fler utbildningar

Har du problem att boka? Kontakta oss.