This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Fasta utbildningar

IST Administration arbete med planera nytt skolår Grundskola

IST Administration arbete med planera nytt skolår GR

Plats: IST Växjö
När:  9 mars, 2022,  09:00 - 16:00

En kurs för dig som ska arbeta med kommande läsårs skolorganisation, t.ex. klasser, grupper och underlag för schema.

GRGrundskola
En grupp människor sitter runt ett bord och pratar

Utbildningen är för dig som jobbar med administration av grundskola, centralt och/eller på enhetsnivå. Vi går igenom hur du arbetar med kommande läsårs skolorganisation, så som klasser, grupper och underlag för schema.

Förkunskaper krävs: IST Administration Bas för grundskola eller minst 3 månaders arbete i systemet, samt kursen IST Administration inför planera nytt skolår Grundskola

Antal platser: 10

Kursledare: Frida Kullberg

Pris: 4990:- (ex.moms) per person

Efter avslutad kurs kommer du att kunna:

Hantering av gruppmallar och grupporganisation

Olika grupptyper

Funktionen med undergrupper

Grundförutsättningar för överföring till schema

Koppling av lärare till undervisningsgrupp

Fler utbildningar

Har du problem att boka? Kontakta oss.