This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Fasta utbildningar

IST Administration Betyg Grundskola

IST Administration Betyg Grundskola

Location: Online
När:  11 november, 2021,  09:00 - 16:00

För dig som är administratör i IST Administration för Grundskola och ska hantera betyg på grundskolan.

GRGrundskola
En rad pärmar syns i förgrunden, i bekgrunden syns en suddig hand som skriver på ett papper.

Betyg är myndighetsutövning och kräver därför ett rättssäkert arbetssätt. Genomgång av betygsflödet och vad som krävs för att leva upp till de myndighetskrav som finns angående betygshanteringen samt de olika typer av dokument som ska skrivas ut.

Förkunskaper krävs: IST Administration Bas för grundskola eller minst 3 månaders arbete i systemet

Antal platser: 10

Kursledare: Kicki Wingård

Pris: 4990:- (ex.moms) per person

Efter avslutad kurs kommer du att kunna:

Styrdokument för betygssättning

Flödet i betygshanteringen

Förutsättningarna för lärarnas betygsinmatning

Hantera ändring/rättning/prövning

Fler utbildningar